Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu – Europejski Punkt Informacyjny o Znaku CE już w kwietniu organizuje cykl szkoleń dotyczących wdrażania oznakowania CE w stolicy podkarpacia w rzeszowskim superluksusowym pięciogwiazdkowym hotelu BRISTOL TRADITION AND LUXURY ***** oraz w stolicy wielkopolski w poznańskiej zabytkowej drukarni CONCORDIA DESIGN przy ulicy Zwierzynieckiej 3. Następne szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się w maju w Warszawie i Wrocławiu, w czerwcu w Szczecinie i Częstochowie a w lipcu w Łodzi. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami 61 830 81 81 lub 735 790 790 oraz można znaleźć je na stronie www.znak-CE.pl.

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenia ZNAK CE w RzeszowSzkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniuie i Poznaniu

 

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE – dyrektywa LVD, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – dyrektywa EMC)

 

 

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenie znak CE – podstawy. Szkolenie z podstaw oznakowania CE dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych i producentów. Wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia. Chcesz wiedzieć jak sprowadzić wyrób na Europejski Obszar Gospodarczy ? Przyjedź na szkolenie !

 

 

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenie znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych. Szkolenie dotyczy zmian związanych z rozporządzeń 305/2011 oraz zmian wprowadzonych po 1 stycznia 2017 przez Dz.U.16.1966. Chcesz wdrożyć znak CE lub znak B, chcesz poprawnie wystawić DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH lub KRAJOWĄ DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ? Zapraszamy na szkolenie

 

Szkolenia ZNAK CE w Poznaniu

Szkolenie znak CE dla zabawek (zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE). Szkolenie dla producentów, importerów i dystrybutorów zabawek.

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące szkoleń prosimy skorzystać z naszej infolinii +48 735 790 790.

 

Dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE. Oznakowanie sprzętu elektrycznego i oświetleniowego

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE. Oznakowanie sprzętu elektrycznego i oświetleniowego.

 

Trwałe oznakowanie wyrobu znakiem CE to konieczność nałożona przez dyrektywy Nowego Podejścia mówiące o oznakowaniu CE. Trwałość  jak i forma oznakowania to pojęcia umowne, jednak dobrze opisane w przepisach szczegółowych.

 

Patrząc zdroworozsądkowo każda forma oznakowania nie jest trwała, ponieważ tabliczkę znamionową można przypadkowo urwać w trakcie eksploatacji maszyny, oznaczenie wytłoczone może ulec zniszczeniu, a naklejka zerwaniu. Tak wiec jak wygląda ta niezrywalność / trwałość etykiety  / tabliczki znamionowej ?

 

W przypadku wyrobów elektrycznych sprawa jednoznacznie precyzowana jest w normach EN 60335-1 lub  np. EN 60598-1. Obie normy powołują się na prosty test. Test etykiet według wspomnianych norm to ich 15 sekundowe pocieranie najpierw zwilżona szmatką, następnie 15 sekundowe pocieranie benzyną lakową (benzyna lakowa stosowana w badaniu jest heksanowym rozpuszczalnikiem alifatycznym o maksymalnej zawartości związków aromatycznych 0,1 % objętości, wartości kauri-butanolu-29, początkowej temperaturze wrzenia około 65 °C, końcowej temperaturze destylacji około 69 °C i masie właściwej około 0,66 kg/l.). Po wykonaniu obu badań jeśli znakowanie jest wyraźne i czytelne, etykiety znamionowe nie uległy zdeformowaniu i nie można ich łatwo odjąć od sprzętu to oznacza to, że etykiety są TRWAŁE.

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

 

Źródło:

 • PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe — Część 1: Wymagania ogólne i badania

 

Dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński

Najbliższe szkolenia znak CE

Najbliższe szkolenia znak CE

 

Szkolenie oznaczenie CE

Szkolenie oznaczenie CE

 

Centrum Certyfikacji CECE-Polska w styczniu i lutym 2017 zrealizowało już 12 dni szkoleń. Kolejne szkolenia związane z oznaczeniem CE odbędą się już w marcu i kwietniu

 

Szkolenie oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń

– dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa 2014/35/UE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

 • GDAŃSK 16.03.2017
 • KATOWICE 23.03.2017
 • RZESZÓW 20.04.2017
 • POZNAŃ 27.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STGREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenie oznaczenie CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych

– rozporządzenie CPR 305/2011 i najnowsze rozporządzenia krajowe obowiązujące od  01.01.2017

 • GDAŃSK 17.03.2017
 • KATOWICE 24.03.2017
 • RZESZÓW 21.04.2017
 • POZNAŃ 28.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenie oznaczenie CE dla producentów importerów i agencji celnych

– omówienie wszystkich dyrektyw wymagających oznakowania CE, omówienie spraw kontroli przejścia granicy dla wyrobów podlegających pod dyrektywy Nowego Podejścia

 • GDAŃSK 15.03.2017
 • KATOWICE 22.03.2017
 • RZESZÓW 19.04.2017
 • POZNAŃ 26.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STGREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenie oznaczenie CE dla zabawek

– dyrektywa zabawkowa, dyrektywa 2009/48/WE

 • GDAŃSK 14.03.2017
 • KATOWICE 21.03.2017
 • POZNAŃ 25.04.2017
 • WARSZAWA 16.05.2017
 • WROCŁAW 23.05.2017
 • CZĘSTOCHOWA 20.06.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STGREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch


 

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy CECE-Polska

CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Nowe dyrektywy i zamieszanie na rynku

Nowe dyrektywy i zamieszanie na rynku

 

W roku 2016 pojawiło się wiele nowych Dyrektyw Nowego Podejścia, mówiących o oznakowania CE. Zmiany 2016 dotyczyły również dwóch najbardziej popularnych dyrektyw czyli dyrektywy LVD (dyrektywa niskonapięciowa) i dyrektywy EMC (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej).

 

Dyrektywy :

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE – ściągnij przepis 2014/30/UE
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE – ściągnij dyrektywę 2014/35/UE

 

Zmiana wywoła lawinę pytań:

Od kiedy należy stosować nową dyrektywy ?

Nowa dyrektywa obowiązuje od 20 kwietnia 2016.

 

Czy nie ma okresów przejściowych ?

Po 20 kwietnia 2016 trzeba spełniać wszystkie założenia nowych dyrektyw.

 

Czy można nadal wystawiać deklaracje zgodności WE ?

Po 20 kwietnia 2016 należy wystawiać deklarację zgodności UE

 

Co ze sprzętem wprowadzonym przed 20 kwietnia 2016 ?

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku sprzętu objętego poprzednią dyrektywą EM i LVD, wprowadzonego do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r.

 

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy CECE-Polska

CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE

Chcesz samodzielnie wdrożyć oznakowanie CE ? Chcesz wykonać proces oceny zgodności po niskich kosztach ? Skorzystaj z poniższych szkoleń, których celem jest przeprowadzenie procesu oceny zgodności (wdrożenie oznakowania CE) samodzielnie lub przy minimalnym udziale jednostek trzecich. Potrzebujesz szkolenia dotyczącego dyrektyw Nowego Podejścia, te informacje są właśnie dla Ciebie:

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, nowej dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

 • 26.01.2017 KRAKÓW
 • 09.02.2017 WARSZAWA
 • 23.02.2017 BYDGOSZCZ
 • 16.03.2017 GDAŃSK
 • 23.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce 
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące podstaw oznakowania CE dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, organów celnych , agencji celnych. Na szkoleniu zostaną opisane wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagają ce oznakowania CE.

 • 25.01.2017 KRAKÓW
 • 8.02.2017 WARSZAWA
 • 22.02.2017 BYDGOSZCZ
 • 5.03.2017 GDAŃSK
 • 22.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce 
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81

 

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE i znaku budowlanego B (deklaracja właściwości użytkowych – CPR – 305/2011, krajowa deklaracja właściwości użytkowych Dz.U.16.1966) – nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017

 • 27.01.2017 KRAKÓW
 • 10.02.2017 WARSZAWA
 • 24.02.2017 BYDGOSZCZ
 • 17.03.2017 GDAŃSK
 • 24.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81

 

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE

 • 24.01.2017 KRAKÓW
 • 7.02.2017 WARSZAWA
 • 14.03.2017 GDAŃSK
 • 21.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81
Wdrożenie znaku CE – szkolenia

Wdrożenie znaku CE – szkolenia

Dla CE-maszyny.pl Justyna Nowacka

Największa baza przepisów związanych ze znakiem CE

Największa baza przepisów związanych ze znakiem CE

 

Powstała największa baza przepisów związanych ze znakiem CE. Baza dostępna jest na stronie www.znak-ce.pl w menu DYREKTYWY (bezpośredni link: http://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce ). Dodatkowo kilka lat temu, organizacja będąca właścicielem wymienionej już bazy powołała EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY ds. znaku CE, który to prowadzi najlepszą w Polsce infolinię na temat procesów oceny zgodności, dyrektyw Nowego Podejścia, przepisów krajowych, norm zharmonizowanych, badań wyrobów, pod kątem oznakowania CE. Infolinia dostępna jest pod numerem, +48 735 790 790 (koszt połączenia, to koszt zwykłego połączenia krajowego). Infolinia EPK ds. znaku CE działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 15:45. Bezpośredni link do Europejskiego Punktu Konsultacyjnego w sprawach znaku CE – http://www.ce-polska.pl/europejski-punkt-konsultacyjny-znak-ce

 

Zapraszamy do kontaktu

Dla CE-maszyny.pl Janusz Grubiński

Szkolenie znak CE – POZNAŃ – ostatnie szkolenia w roku 2016

Szkolenie znak CE – POZNAŃ – ostatnie szkolenia w roku 2016

Centrum Certyfikacji CECE-Polska lider kompleksowych wdrożeń oznaczenia CE oraz działań konsultingowych w zakresie dyrektyw Nowego Podejścia i przepisów szczegółowych, w grudniu 2016 w Poznaniu przeprowadza ostatni cykl szkoleniowy

Szkolenie znak CE – POZNAŃ – ostatnie szkolenia w roku 2016

Szkolenie znak CE – POZNAŃ – ostatnie szkolenia w roku 2016

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń oraz minimalne wymagania BHP.

 • Szkolenie znak CE – POZNAŃ – 15.12. 2016
 • Szkolenie znak CE – KRAKÓW – 26.01.2017
 • Szkolenie znak CE – WARSZAWA – 9.02.2017
 • Szkolenie znak CE – BYDGOSZCZ – 23.02.2017
 • Więcej informacji – tel. +48 735 790 790 lub kliknij w bezpośredni link: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Szkolenie znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych. Przepisy 2017 – NOWOŚĆ

 • Szkolenie znak CE i B – POZNAŃ – 16.12. 2016
 • Szkolenie znak CE i B – KRAKÓW – 27.01.2017
 • Szkolenie znak CE i B – WARSZAWA – 10.02.2017
 • Szkolenie znak CE i B– BYDGOSZCZ – 24.02.2017
 • Więcej informacji – tel. +48 735 790 790 lub kliknij w bezpośredni link: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Szkolenie znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE.

 • Szkolenie znak CE – POZNAŃ – 13.12. 2016
 • Szkolenie znak CE – KRAKÓW – 24.01.2017
 • Szkolenie znak CE – WARSZAWA – 7.02.2017
 • Szkolenie znak CE – GDAŃSK – 14.03.2017
 • Więcej informacji – tel. +48 735 790 790 lub kliknij w bezpośredni link: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń oraz minimalne wymagania BHP.

 • Szkolenie znak CE – POZNAŃ – 15.12. 2016
 • Szkolenie znak CE – KRAKÓW – 26.01.2016
 • Szkolenie znak CE – WARSZAWA – 9.02.2016
 • Szkolenie znak CE – BYDGOSZCZ – 23.02.2016
 • Więcej informacji – tel. +48 735 790 790 lub kliknij w bezpośredni link: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Więcej informacji na stronie www.ZNAK-CE.PL lub pod numerem +48 61 735 790 790.

 

Dla Ce-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Centrum Certyfikacji CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Centrum Certyfikacji CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Na koniec roku 2016 ruszył długo oczekiwany największy serwis o oznaczeniu CE, który został stworzony przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Serwis prócz oferty handlowej, imponuje ogromną ilością informacji bezpłatnych. Do dyspozycji klientów udostępniono następujące narzędzia:

Europejski Punkt Konsultacyjny w sprawach oznakowania CE – INFOLINIA ZNAK CE – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/europejski-punkt-konsultacyjny-znak-ce

Poradnik – rozwiązujący wiele problemów z oznaczeniem CE – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/poradniki-znak-ce,

Słownik – znajdziesz wiele haseł związanych z oznaczeniem CE – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/slownik-znak-ce,

Dyrektywy – dostęp do wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia i innych przydatnych przepisów – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce,

Deklaracje zgodności – znajdziesz przykładowe deklaracje zgodności WE, deklaracje zgodności UE, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje zgodności, krajowe deklaracje właściwości użytkowych – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/deklaracja-zgodnosci,

Centrum Certyfikacji CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Centrum Certyfikacji CECE-Polska lider wdrożeń znaku C

Serwis już nie długo będzie składał się z blisko 3000 podstron o tematyce CE i śmiało można powiedzieć, że ilością informacji przytłoczy wszystkie istniejące krajowe serwisy o oznakowaniu CE i serwisy firm zajmujących się znakiem CE, razem wzięte.

Tak właśnie wśród pięknych żeglarskich widoków uchwyconych na stronach internetowych promuje się lider rynkowy. Sama lista ponad 140 prestiżowych klientów, definiuje profesjonalizm CECE-Polska. Nie ma drugiej takiej firmy, która posiada tak szerokie portfolio klientów w tak różnych branżach.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl

Dla CE-Maszyny.pl

Monika Zawadzka

Kto jest kim na rynku oznakowania CE ?

Rynek oznakowania CE w Polsce jest bardzo różnorodny. Kto jest kim na rynku oznakowania CE ?

Na pewno na uwagę zasługuje pierwszy poważny portal oznaczenia CE w Polsce, którym jest www.oznaczenie-ce.pl . Portal od początku czyli od grubo ponad 10 lat prowadzony przez Fundację Promocji Innowacji.

Na uwagę zasługuje Europejski Punk Konsultacyjny, który prowadzi niezwykle skuteczną INFOLINIE O ZNAKU CE – numer +48 735 790 790. Infolinia działa w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od godziny 8:15 do 15:45. Infolinie o znaku CE obsługuje codziennie do 8 specjalistów.

Na uwagę zasługują blogi tematyczne związane z oznakowaniem CE www.CE-Budownictwo.pl www.CE-Maszyny.pl www.CE-Poradnik.pl które pełne są informacji o zmianach w przepisach związanych z tak zwanym Nowym Podejściem

Na uwagę zasługuje także strona lidera rynkowego w zakresie oznakowania CE, którym niewątpliwe jest Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Strona firmy to największy zbiór informacji o znaku CE w Polsce. Strona aktualizowana jest raz dziennie – bezpośreni link znak-ce.pl

Dla bloga CE-maszyny.pl 

Jakub Bronicki

Szkolenie znakowanie CE – październik / listopad / grudzień 2016

Szkolenie znakowanie CE październik / listopad / grudzień 2016

Wiesz o zmianach w dyrektywach Nowego Podejścia ? Wiesz, że jest nowa dyrektywa niskonapięciowa LVD, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC, dyrektywa radiowa, dyrektywa urządzeń pomiarowych, dyrektywa ciśnieniowa, dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych, dyrektywa łodzi i jachtów rekreacyjnych, dyrektywa ATEX itd.

Potrzebujesz szczegółowych informacji skorzystaj ze szkoleń:

Szkolenie znakowanie CE dla maszyn i urządzeń

 • 27.10.2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 17.11.2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24.11.2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 15.12.2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie znakowanie CE dla wyrobów budowlanych (znak CE i B)

 • 28.10.2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 18.11.2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 25.11.2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16.12.2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie znakowanie CE dla zabawek

 • 15.11.2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 13.12.2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24.01.2016 KRAKÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie znakowanie CE – podstawy

 • 26.10.2016 WROCŁAW- więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16.11.2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 23.11.2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 14.12.2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html
Szkolenie znakowanie CE

Szkolenia znakowanie CE

dla CE-maszyny.pl Monika Zawadzka