Archiwa Miesięczne: luty 2017

Najbliższe szkolenia znak CE

Najbliższe szkolenia znak CE

 

Szkolenie oznaczenie CE

Szkolenie oznaczenie CE

 

Centrum Certyfikacji CECE-Polska w styczniu i lutym 2017 zrealizowało już 12 dni szkoleń. Kolejne szkolenia związane z oznaczeniem CE odbędą się już w marcu i kwietniu

 

Szkolenie oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń

– dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa 2014/35/UE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

 • GDAŃSK 16.03.2017
 • KATOWICE 23.03.2017
 • RZESZÓW 20.04.2017
 • POZNAŃ 27.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STGREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenie oznaczenie CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych

– rozporządzenie CPR 305/2011 i najnowsze rozporządzenia krajowe obowiązujące od  01.01.2017

 • GDAŃSK 17.03.2017
 • KATOWICE 24.03.2017
 • RZESZÓW 21.04.2017
 • POZNAŃ 28.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenie oznaczenie CE dla producentów importerów i agencji celnych

– omówienie wszystkich dyrektyw wymagających oznakowania CE, omówienie spraw kontroli przejścia granicy dla wyrobów podlegających pod dyrektywy Nowego Podejścia

 • GDAŃSK 15.03.2017
 • KATOWICE 22.03.2017
 • RZESZÓW 19.04.2017
 • POZNAŃ 26.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STGREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenie oznaczenie CE dla zabawek

– dyrektywa zabawkowa, dyrektywa 2009/48/WE

 • GDAŃSK 14.03.2017
 • KATOWICE 21.03.2017
 • POZNAŃ 25.04.2017
 • WARSZAWA 16.05.2017
 • WROCŁAW 23.05.2017
 • CZĘSTOCHOWA 20.06.2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STGREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch


 

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy CECE-Polska

CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Nowe dyrektywy i zamieszanie na rynku

Nowe dyrektywy i zamieszanie na rynku

 

W roku 2016 pojawiło się wiele nowych Dyrektyw Nowego Podejścia, mówiących o oznakowania CE. Zmiany 2016 dotyczyły również dwóch najbardziej popularnych dyrektyw czyli dyrektywy LVD (dyrektywa niskonapięciowa) i dyrektywy EMC (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej).

 

Dyrektywy :

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE – ściągnij przepis 2014/30/UE
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE – ściągnij dyrektywę 2014/35/UE

 

Zmiana wywoła lawinę pytań:

Od kiedy należy stosować nową dyrektywy ?

Nowa dyrektywa obowiązuje od 20 kwietnia 2016.

 

Czy nie ma okresów przejściowych ?

Po 20 kwietnia 2016 trzeba spełniać wszystkie założenia nowych dyrektyw.

 

Czy można nadal wystawiać deklaracje zgodności WE ?

Po 20 kwietnia 2016 należy wystawiać deklarację zgodności UE

 

Co ze sprzętem wprowadzonym przed 20 kwietnia 2016 ?

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku sprzętu objętego poprzednią dyrektywą EM i LVD, wprowadzonego do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r.

 

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy CECE-Polska

CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE