Archiwa Miesięczne: styczeń 2015

Jak nadać znak CE ? Szkolenie w KATOWICACH już w lutym 2015

Jak nadać znak CE ? – szkolenie w KATOWICACH już w lutym 2015

Po warszawskim i bydgoskim tygodniu szkoleniowym, CE – Polska główna instytucja zajmująca się oznakowaniem CE zaprasza na szkolenia w Katowicach. Szkolenia odbędą się w niezwykle komfortowym ośrodku szkoleniowym, hotelu klasy biznes, czyli w czterogwiazdkowym QUBUSIE przy ulicy Uniwersyteckiej 13. W cenie szkolenia uczestnik otrzyma ponad 180 stronne materiały szkoleniowe, certyfikat, CD z przepisami, oraz bezpłatny dostęp do INFOLINII. Organizator przewidział także nielimitowaną dyskusję, a dopełnieniem oferty będą smaczne posiłki serwowane w wysokiej klasy restauracji.

 luty 2015 – KATOWICE:

 • 19 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus **** – Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE /MD/; dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE /EMC/; dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE /LVD/) – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<
 • 20 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus **** – Jak nadać znak CE / znak B dla wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 (CPR) wraz ze zmianami oraz przepisy krajowe – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<
 • 18 lutego 2015- Katowice hotel Qubus **** – Jak nadać znak CE – szkolenie dla importerów i agencji celnych – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<
 • 17 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus **** – Samodzielne wdrożenie znaku CE dla zabawek – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<
Jak nadać znak CE

Jak nadać znak CE

Szkolenie CE dla maszyn i urządzeń odbędzie się 12.02.2015 w BYDGOSZCZY, a szkolenie znak CE i B dla wyrobów budowlanych 13.02.2015 również w BYDGOSZCZY – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>>>kliknij<<<<  

marzec 2015 – POZNAŃ:

 • 19 marca 2015 – POZNAŃ Concordia Design – Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE /MD/; dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE /EMC/; dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE /LVD/) – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81
 • 20 marca 2015 – POZNAŃ Concordia Design -Jak nadać znak CE / znak B dla wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 (CPR) wraz ze zmianami oraz przepisy krajowe – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81
 • 18 marca 2015 – POZNAŃ Concordia Design – Jak nadać znak CE – szkolenie dla importerów i agencji celnych – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81
 • 17 marca 2015 – POZNAŃ Concordia Design – Samodzielne wdrożenie znaku CE dla zabawek – więcej informacji pod numerem 61 830 81 81

w kwietniu pełne cykle szkoleń zostaną przeprowadzone w takich miastach jak: GDYNIA, w maju we WROCŁAWIU, w czerwcu w WARSZAWIE. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt – telefon 61 830 81 81.

Dla www.CE-Maszyny.pl – Joanna Marczak

Szkolenie znak CE – BYDGOSZCZ – luty 2015

Szkolenie znak CE – BYDGOSZCZ – luty 2015

CECE-Polska najbardziej renomowana firma zajmująca się doradztwem, szkoleniami i kompleksowymi szkoleniami oznakowania CE zaprasza do Bydgoszczy:

szkolenie znak CE – BYDGOSZCZ – hotel Holiday Inn ****- 12.02.2015 >>>KLIKNIJ <<<

tytuł szkolenia: Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa) >>>KLIKNIJ <<<

szkolenie znak CE – BYDGOSZCZ – hotel Holiday Inn ****- 13.02.2015 >>>KLIKNIJ <<<

tytuł szkolenia: Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego) – rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe >>>KLIKNIJ <<

Monika Zawadzka rzecznik prasowy CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska, w rozmowie poinformowała nas, że to pierwsze tego typu szkolenie w Bydgoszczy.

Bydgoszcz to miasto, z którego mamy wielu klientów, dlatego w roku 2015 wyszliśmy na przeciw ich oczekiwaniom i organizujemy pierwszy cykl szkoleń w Bydgoszczy. Jeszcze w lutym 2015 zaproponujemy dwa nasze najlepsze szkolenia czyli szkolenie CE dla maszyn (dyrektywa maszyn , dyrektywa niskonapięciowa i dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej) oraz szkolenie CE i B dla wyrobów budowlanych (rozporządzenie CPR – rozporządzenie 305/2011). Bydgoszcz to nie jest jedyna niespodzianka w sezonie szkoleniowym 2015, jako lider rynkowy chcemy dotrzeć w miejsca w których nas i naszej konkurencji jeszcze nie było –  informuje Monika Zawadzka.

Jak zawsze nasze szkolenia dotyczące oznakowania CE, będą wyróżniały się na rynku. Poprowadzą je osoby stojące na czele grup doradczych wdrażających oznakowanie CE. Postawimy również na świetne materiały i doskonałe lokalizacje. Jakość od lat wyróżnia nasze szkolenia – dodaje Monika Zawadzka

Szkolenie znak CE - BYDGOSZCZ - luty 2015

Szkolenie znak CE – BYDGOSZCZ – luty 2015

Dla www.CE-maszyny.pl – Justyna Nowacka

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Importerzy, organy nadzoru rynku i urzędy celne bardzo często stają przed koniecznością stwierdzenia czy wyrób wymaga znaku CE. Zadanie to, dla wielu grup produktów, wcale nie jest łatwe. Importerzy najczęściej muszą dać sobie radę samemu w zbadaniu czy wyrób podlega dyrektywom Nowego Podejścia, często mają z tym problem, i często popełniają błędy. Inna sytuacja dotyczy już organów nadzoru rynku, których pomyłki są częste i niestety uderzają bezpośrednio w interesy danej firmy. Chyba główną instytucją, która ma problemy z identyfikacją dyrektyw Nowego Podejścia są jednak Urzędy Celne.

Wiele wyrobów jest prostych w identyfikacji jeśli chodzi o dyrektywy Nowego Podejścia, jednak niektóre mogą sprawiać problem. Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Zwykły plecak, plecak turystyczny, tornister nie wymaga oznaczenia CE. Jednak malutki plecak dla małego dziecka, może być zabawką w myśl:

 • 2009/48/EC – Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
 • 2009/48/WE – Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Istnieją także plecaki specjalne np. plecaki z ochraniaczami pleców. Jeden z najbardziej renomowanych producentów plecaków EVOC, wprowadził wyrób zgodny z dyrektywą (kategoria 2 – dyrektywy 89/686/EWG):

 • 89/686/EWG – Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment
 • 89/686/EWG – Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej
 • 93/68/EEC – Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG – Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

i normą

 • EN 1621-2:2014 – Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych – Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów – Wymagania i metody badań
 • EN 1621-2:2014 – Motorcyclists protective clothing against mechanical impact – Part 2: Motorcyclists back protectors – Requirements and test methods
 • PN-EN 1621-2:2014-03 – Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych – Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów – Wymagania i metody badań

 Podsumowując pytanie:

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

wcale nie należy do łatwych i trzeba poznać specyfikę produktu, żeby na nie poprawnie odpowiedzieć.

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Więcej o dyrektywach Nowego Podejścia – INFOLINIA CE +48 61 830 81 81 lub na szkoleniach >>> KLIKNIJ <<<

Dla www.CE-Poradnik.pl – Martyna Jaworska