Archiwa Miesięczne: lipiec 2015

Szkolenia znak CE – POZNAŃ – sierpień 2015

To już ostatnie szkolenie CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, realizowane w sezonie szkoleniowym 2014 -2015. W branży szkoleniowej sezon 2015 – 2016 rozpocznie się już we wrześniu. Zakończenie trwającego cyklu szkoleniowego odbędzie się w Poznaniu w prestiżowym centrum konferencyjnym Concordia Design przy ulicy Zwierzynieckiej 3 w bezpośredniej bliskości hotelu SHERATON. Podczas sierpniowego cyklu szkoleniowego lider wdrożeń oznakowania CE, oraz największa i najbardziej utytułowana firma z branży zaproponuje uczestnikom cztery rodzaje szkoleń:

Szkolenia znak CE – POZNAŃ – sierpień 2015

20.08.2015 POZNAŃ – CONCORDIA DESIGN ul. Zwierzyniecka 3 – godz. 9:00-17:00

Oznakowanie CE dla maszyn według dyrektyw 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE

WIĘCEJ INFORMACJI >>>>


Szkolenia znak CE – POZNAŃ – sierpień 2015

18.08.2015 POZNAŃ – CONCORDIA DESIGN ul. Zwierzyniecka 3 – godz. 12:00-17:00

Oznakowanie CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE i przepisów krajowych

WIĘCEJ INFORMACJI >>>>


Szkolenia znak CE – POZNAŃ – sierpień 2015

19.08.2015 POZNAŃ – CONCORDIA DESIGN ul. Zwierzyniecka 3 – godz. 9:00-15:00

Oznakowanie CE – podstawy. Szkolenie dla importerów, agencji celnych i urzędów celnych

WIĘCEJ INFORMACJI >>>>


 

Szkolenia znak CE – POZNAŃ – sierpień 2015

21.08.2015 POZNAŃ – CONCORDIA DESIGN ul. Zwierzyniecka 3 – godz. 9:00-15:00

Oznakowanie CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych według rozporządzenia 305/2011 wraz ze zmianami i przepisów krajowych

WIĘCEJ INFORMACJI >>>>

 

Szkolenia znak CE - POZNAŃ - sierpień 2015

Szkolenia znak CE – POZNAŃ – sierpień 2015

 

następne szkolenia odbędą się w WARSZAWIE i OLSZYNIE:

 

 • 15.09.2015 – WARSZAWA – godz. 12:00-17:00
 • Oznakowanie CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE i przepisów krajowych
 • WIĘCEJ INFORMACJI >>>>

 

 • 16.09.2015 – WARSZAWA – godz. 9:00-15:00
 • Oznakowanie CE – podstawy. Szkolenie dla importerów, agencji celnych i urzędów celnych
 • WIĘCEJ INFORMACJI >>>>

 

 • 17.09.2015 – WARSZAWA – godz. 9:00-17:00
 • 24.09.2015 – OLSZTYN – godz. 9:00-17:00
 • Oznakowanie CE dla maszyn według dyrektyw 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE
 • WIĘCEJ INFORMACJI >>>>

 

 • 18.09.2015 – WARSZAWA – godz. 9:00-15:00
 • 25.09.2015 – OLSZTYN – godz. 9:00-15:00
 • Oznakowanie CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych według rozporządzenia 305/2011 wraz ze zmianami i przepisów krajowych
 • WIĘCEJ INFORMACJI >>>>

Kontrole organów nadzoru rynku

Cały czas spływają na naszą infolinię różne zapytania w sprawie kontroli dokonywanych przez organy nadzoru rynku w sprawach dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o oznakowaniu znakiem CE). Poziom kontroli jest bardzo różny jednak, nieznajomość przepisów przez kontrolerów jest dość uciążliwa, niestety powszechna, a nawet można stwierdzić, że za powszechna.

Można powiedzieć, że „królami skarg”  jest Państwowa Inspekcja Pracy. Z jednej strony ilość skarg może być spowodowana wielkością tej instytucji, z drugiej strony na pewno inspektorzy sami mocno pracują na miano, problemu rynkowego. Chyba najczęstszy zarzut dotyczący tej instytucji to niczym nie poparte, konieczności wprowadzania zmian w maszynie ze względów bezpieczeństwa. Pracownicy PIP, nagminnie tworzą wymogi, o które nie mają uzasadnienia w przepisach zasadniczych (dyrektywach Nowego Podejścia, które są transponowane na poziom ustawodawstwa krajowego), normach zharmonizowanych, oraz normach krajowych. Można jasno powiedzieć, że tworzenie sztucznych barier jest domeną tej instytucji. Inny częsty problem, to złe klasyfikowanie wyrobów, wymaganie działań jednostek notyfikowanych kiedy ich udział jest niekonieczny.

Drugą instytucją, która jest problemem przedsiębiorców jest Inspekcja Handlowa, która w gruncie rzeczy specjalizuje się w sprawdzaniu etykiet, tabliczek znamionowych, instrukcji. I tu też można mnożyć przykłady bezmyślności urzędniczej np. próba przeprowadzenia zrywalności etykiet za pomocą paznokcia, zamiast odpowiedniego rozpuszczalnika, szmatki i wod. Inny częsty problem to nie rozpoznawanie obowiązków importera, upoważnionego przedstawiciela czy producenta.

Na świecie instytucje nadzoru rynku mają działać ku zwiększaniu bezpieczeństwa, w Polsce instytucje nadzoru mają wystawiać jak najwięcej i największe mandaty, co szkodzi głównie naszemu rynkowi lokalnemu. Może doczekamy czasów, że urzędnik wzorem innych krajów, będzie pomagał a nie szkodził.

Szymon Maliński CE-maszyny.pl

Szkolenie 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE – lipiec KRAKÓW

Szkolenie 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE – lipiec KRAKÓW

 

Już 16 lipca 2016 w Krakowie w Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 o godzinie 9:00 zaczyna się szkolenie pod tytułem:

„Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa)”

Miejsce: KRAKÓW – NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo następujące dyrektywy Nowego Podejścia:

Dyrektywa maszynowa – MD 2006/42/WE

 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.08.199.1228).

Wyroby niskonapięciowe

 • Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
 • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

Kompatybilność elektromagnetyczna

 • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
 • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej

Interesują Cię inne szkolenia <<< KLIKNIJ >>>

szkolenie 2006/42/WE

szkolenie 2006/42/WE

Dla www.CE-maszyny.pl Kamil Chorys

Awaria strony PKN. Kilkudniowy problem z zakupem norm.

Awaria strony PKN. Kilkudniowy problem z zakupem norm.

Strona Polskiego Komitetu normalizacyjnego powoli staje się legendą. Od momentu wdrożenia nowego sklepu internetowego, strona cały czas ma problemy ze sprawnym działaniem. Bardzo często zdarza się, że serwis nie działa przez kilka godzin, bardzo często system zawiesza się przy płatnościach, nie zostają wysłane maile z powiadomieniami itd.

awaria strony PKN

awaria strony PKN

Polski Komitet Normalizacyjny cały czas pokazuje, że nie umie dostosować się pod panujące warunki rynkowe. Chyba najlepszym tego dowodem była ostatnia awaria która trwała od 25 czerwca 2015 do 29 czerwca 2015. To doskonały dowód na to jak polski monopolista w zakresie sprzedaży norm, traktuje swoich klientów. To wstyd, że wybrane rozwiązanie informatyczne od wielu miesięcy nie spełnia wymagań i nie zostało poprawione. Pozostaje nam liczyć na to, że PKN w końcu upora się z problemami i zacznie poważnie traktować zadanie jakie zostało mu powierzone.

Dla CE-Maszyny.pl M.B.