Archiwa Miesięczne: styczeń 2016

Szkolenia znak CE POZNAŃ i OLSZTYN -luty 2016 (cena ’15)

Szkolenia znak CE POZNAŃ i OLSZTYN – luty 2016 (stara cena)

 

Już w lutym 2016 szkolenia CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska odbędą się w dwóch lokalizacjach. W tygodniu 7 szkolenia odbędą się w Poznaniu (Concordia Design), a w tygodniu 8 szkolenia odbędą się w Olsztynie.

To ostania okazja na przejście szkolenia, które ma na celu jak najbardziej samodzielne wdrożenia oznakowania CE, po starej cenie z roku 2015.

Celem szkoleń jest wprowadzenie w tematykę wdrażania oznakowania CE. Każdy uczestnik otrzymuje:

 • ponad 200 stron materiałów szkoleniowych,
 • nośnik elektroniczny z przepisami (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy, M.P., wykazy norm zharmonizowanych),
 • CERTYFIKAT,
 • dostęp do INFOLINII (dwa lata infolinii).
Szkolenia znak CE POZNAŃ i OLSZTYN

Szkolenia znak CE POZNAŃ i OLSZTYN

Szkolenie znak CE POZNAŃ i OLSZTYN

SZKOLENIE ZNAK CE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

 • 18.02.2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 25.02.2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 17.03.2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

Szkolenie znak CE POZNAŃ i OLSZTYN

SZKOLENIE ZNAK CE – PODSTAWY – szkolenie dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, agencji celnych i urzędów celnych

 • 17.02.2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24.02.2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 16.03.2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

Szkolenie znak CE POZNAŃ i OLSZTYN

SZKOLENIE ZNAK CE i B DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH (rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 19.02.2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 26.02.2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 18.03.2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

Szkolenie znak CE POZNAŃ i OLSZTYN

SZKOLENIE ZNAK CE DLA ZABAWEK (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE)

 • 16.02.2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 15.03.2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

Ze szkoleń CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska korzystali: ABB, GM, SKANSKA, STRABAG, P&G, JERONIMO MARTINS, IKEA, JYSK, PHILIPS, KRISPOL, BONDUELLE, BRICOMARCHE, GRUNDFOS, BRIDGESTONE, CATERPILLAR, PKP, NOVOL, DELPHI, GILLETTE, VOX, APATOR, WAVIN, TOYOTA, HUSQVARNA, ŚNIEŻKA, MAPEI, HOCHLAND, KRAKUS, ANIMEX, PKO BP, ALSTOM, TYMBARK, więcej >>>KLIKNIJ<<<.

Potrzebujesz więcej informacji wejdź na www.ce-polska.pl lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

Dla CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej – 15.01.2016

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej – 15.01.2016

W dniu 15 stycznia 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Tegoroczny wykaz norm zharmonizowanych wprowadza ponad 70 uaktualnień norm lub nowych norm.

 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Commission communication in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

 

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej – 15.01.2016

Wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE - 15 stycznia 2016

Wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE – 15 stycznia 2016

Poniżej kilkanaście norm, które pojawiły się poraz pierwszy (pierwsza publikacja):

EN 536:2015 Maszyny drogowe – Wytwórnie mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg – Wymagania bezpieczeństwa

EN 1459:1998+A3:2012 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

EN ISO 7199:2014 Implanty sercowo-naczyniowe i sztuczne narzą- dy – Wymienniki krew-gaz (oksygenatory) (ISO 7199:2009 + Amd 1:2012)

EN 13001-3-2:2014 Rowery – Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów – Część 7: Metody badań kół i obręczy

EN 13001-3-3:2014 Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie poprawności współpracy styku koło/szyna

EN 15059:2009+A1:2015 Maszyny do odśnieżania – Wymagania bezpieczeństwa

EN 15572:2015 Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej krawędzi

EN ISO 16119-4:2014 Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania środowiskowe i badania opryskiwaczy – Część 4: Opryskiwacze stałe i przewoźne (ISO 16119- 4:2014)

EN ISO 16230-1:2015 Ciągniki i maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo komponentów i systemów elektronicznych i systemów – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 16230-1:2015)

EN ISO 16231-2:2015 Maszyny rolnicze samobieżne – Ocena stateczności – Cześć 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania (ISO 16231-2:2015)

EN 16474:2015 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Prasy wulkanizujące opony – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

EN 16486:2014 Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu – Ubijarki – Wymagania bezpieczeństwa

EN 16500:2014 Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu – Pionowe prasy do belowania – Wymagania bezpieczeństwa

EN 60519-1:2015 Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej – Część 1: Wymagania ogólne IEC 60519-1:2015

EN 50636-2-107:2015 Bezpieczeństwo sprzętu do użytku domowego i podobnego – Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek – robotów do trawy zasilanych z akumulatorów IEC 60335-2-107:2012 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-23:2003 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 23: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji skóry lub włosów

EN 60335-2-95:2015 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych IEC 60335-2-95:2011 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-97:2006 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia IEC 60335-2-97:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-103:2015 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 103: Wymagania szczegółowe dotyczące napę- dów bram, drzwi i okien IEC 60335-2-103:2006 (Zmodyfikowana) + A1:2010 (Zmodyfikowana)

EN 61029-2-5:2011 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenoś- nych o napędzie elektrycznym – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taś- mowych IEC 61029-2-5:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001 (Zmodyfikowana)

Więcej informacji – INFOLINIA CE +48 61 830 81 81 lub na szkoleniach CE – Polska

Dla CE-Maszyny.pl Adrian Jankowski

Szkolenie oznakowanie CE w stolicy – ceny z ubiegłego roku

Szkolenie oznakowanie CE w stolicy – ceny z ubiegłego roku

CENTRUM CERTYFIKACJI instytucja zajmująca się wdrażaniem wymogów dyrektyw Nowego Podejścia na terenie Polski, zaprasza warszawski cykl szkoleń dotyczących oznakowania CE. Szkolenia już w styczniu odbędą się w WARSZAWIE w centrum konferencyjnym GOLDEN FLOOR na alejach Jerozolimskich 123A. Szkolenia poprowadzą doświadczenie pracownicy CENTRUM CERTYFIKACJI, którzy doradzają największym polskim i zagranicznym firmą (między innymi Kompania Piwowarska, SKANSKA, IKEA, TOYOTA, GRUNDFOS, MORLINY, STRABAG, KAPENA, DALKIA, MAPEI, BRIDGESTONE, NOVOL, PKP – więcej kliknij)


Szkolenie oznakowanie CE w stolicy – MASZYNY (dyrektywy LVD, EMC, MD)

Szkolenie  dotyczy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej 2006/95/WE i kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:

 • 21.01.2015 Szkolenie oznakowanie CE  – WARSZAWA – więcej >>>

Następne terminy:


Szkolenie oznakowanie CE i B – WYROBY BUDOWLANE

Szkolenie dotyczy rozporządzenia 305/2011 oraz najnowszych przepisów krajowych zmiany od 1 stycznia 2016)

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:

 • 22.01.2015 Szkolenie oznakowanie CE  – WARSZAWA – więcej >>>

Następne terminy:


Szkolenie oznakowanie CE w stolicy – ZABAWKI

Szkolenie dotyczy dyrektywy 2009/48/WE i 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:

 • 19.01.2015 Szkolenie oznakowanie CE  – WARSZAWA – więcej >>>

Następne terminy:


Szkolenie oznakowanie CE w stolicy – PODSTAWY

Szkolenie  dotyczy wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia i kierowane jest do importerów i agencji celnych, oraz urzędów celnych

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:

 • 20.01.2015 Szkolenie oznakowanie CE  – WARSZAWA – więcej >>>

Następne terminy:

Szkolenie oznakowanie CE w stolicy

Szkolenie oznakowanie CE w stolicy

Dla portalu CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Strona PKN – znowu nie działa ?

Strona PKN – znowu nie działa ?

Polski Komitet Normalizacyjny ma cały czas problemy ze swoją stroną, które nie są usunięte już od kilkunastu miesięcy. Chcesz kupić normę / normę zharmonizowaną, a nie możesz tego zrobić przez stronę internetową PKN, to nic nowego. PKN jako monopolista nie traktuje swoich klientów poważnie. a tym samym kupienie normy bywa często utrudnione. O problemach technicznych PKN nasze blogi informowały już wielokrotnie. Jednak jak widać Polski Komitet Normalizacyjny nic sobie z tego nie robi.

strona PKN znowu nie działa

strona PKN znowu nie działa – 6 grudnia 2015

Mimo, że stosowanie norm jest dobrowolne, z ową dobrowolnością nie jest wcale tak prosto jak by się mogło wydawać. Oczywiście można nie stosować normy zharmonizowanej jednak zgodność należy zapewnić na poziomie nie niższym niż ten który zawarto w normie. Tym samym dobrowolność korzystania z norm zharmonizowanych jest co najmniej dyskusyjna. Dlatego może dziwić tak niepoważne traktowanie swoich zadań przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dla CE-maszyny.pl Jędrzej B.