Archiwa Miesięczne: październik 2014

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – listopad 2014

Szkolenie znak CE - WROCŁAW

Szkolenie znak CE – WROCŁAW

Centrum Certyfikacji CE-Polska po długiej przerwie powraca ze swoimi szkoleniami do Wrocławia. Szkolenia Centrum Certyfikacji CE-Polska słyną ze swojej jakości, ilości przekazywanych informacji, wiedzy trenerów i fantastycznych lokalizacji. Tym razem szkolenia zorganizowane zostaną w wrocławskim Hotelu QUBUS 4* zlokalizowanym przy samej starówce. Szkolenia odbędą się w  terminach od 18.11.2014 do 21.11.2014. Informacje szczegółowe poniżej lub >>>kliknij<<< i pod numerem 61 830 81 81 :

———————————

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – 20.11.2014 – start godz. 9:00

Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)

 • WROCŁAW – Hotel Qubus**** ul. Marii Magdaleny 2,
 • Koszt: 930 złotych netto + 23% VAT
 • Więcej informacji >>>KLIKNIJ<<< lub tel. 61 830 81 81
 • W grudniu 2014 szkolenia odbędą się w Poznaniu, w styczniu 2015 w Warszawie.

———————————

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – 21.11.2014 – start godz. 9:00

Oznaczenie CE i znak B dla wyrobów budowlanych (rozporządzenie CPR 305/2011)

 • WROCŁAW – Hotel Qubus**** ul. Marii Magdaleny 2,
 • Koszt: 930 złotych netto + 23% VAT
 • Więcej informacji >>>KLIKNIJ<<< lub tel. 61 830 81 81
 • W grudniu 2014 szkolenia odbędą się w Poznaniu, w styczniu 2015 w Warszawie.

———————————

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – 18.11.2014 – start godz. 12:00

Oznaczenie CE dla zabawek dyrektywa 2009/48/WE

 • WROCŁAW – Hotel Qubus**** ul. Marii Magdaleny 2,
 • Koszt: 930 złotych netto + 23% VAT
 • Więcej informacji >>>KLIKNIJ<<< lub tel. 61 830 81 81
 • W grudniu 2014 szkolenia odbędą się w Poznaniu, w styczniu 2015 w Warszawie.

———————————

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – 19.11.2014 – start godz. 9:00

Oznaczenie CE – podstawy (szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych)

 • WROCŁAW – Hotel Qubus**** ul. Marii Magdaleny 2,
 • Koszt: 930 złotych netto + 23% VAT
 • Więcej informacji >>>KLIKNIJ<<< lub tel. 61 830 81 81
 • W grudniu 2014 szkolenia odbędą się w Poznaniu, w styczniu 2015 w Warszawie.

Dla CE-maszyny.pl Szymon Maliński

Błędy w deklaracjach zgodności WE

Błędy w deklaracjach zgodności WE są plagą, nie tylko na rynku polskim, ale także na rynku europejskim. Podstawowym i głównym błędem jest nie rozróżnianie deklaracji zgodności WE od certyfikatów zgodności WE, certyfikatów w których znajduje się grafika CE, certyfikatów CE. Deklaracja zgodności WE, nie może być nazywana Deklaracją CE, lub Certyfikatem CE. Takie pojęcia są wymysłem rynkowym i nie występują w dyrektywach odpowiadających za oznakowanie CE, czyli w dyrektywach Nowego Podejścia.

Następne błędy to stosowanie nieaktualnych dyrektyw Nowego Podejścia:

 • zamiast najnowszej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, wymieniana jest dyrektywa 98/37/WE;
 • zamiast najnowszej dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, wymieniana jest dyrektywa 73/23/WE;
 • zamiast najnowszej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE, wymieniana jest dyrektywa 89/336/EWG.

Często błędy w deklaracjach zgodności WE, dotyczą nie stosowania dyrektyw Nowego Podejścia w całości. I tak na przykład ponad połowa deklaracji zgodności WE dla dyrektywy niskonapięciowej LVD nie zawiera informacji o dwóch ostatnich cyfrach roku naniesienia oznakowania CE.

Błędy w deklaracjach zgodności WE, często dotyczą braku wymieniania norm zharmonizowanych. Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, jednak ich nie zastosowanie, wiąże się z przedstawieniem innej metody udowadniającej zgodność (droga niezwykle rzadka i trudna).

Błędem jest także nie powoływanie się na daty wydania norm zharmonizowanych, z których się korzysta.

Kardynalne błędy w deklaracjach zgodności WE, związane są z wystawiającymi deklaracje zgodności WE. Zwracamy uwagę, że deklaracje zgodności WE wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Więcej informacji demaskujących błędy w deklaracjach zgodności WE, oraz informacje jak prawidłowo wystawić deklaracje zgodności WE, deklaracje właściwości użytkowych i krajowe deklaracje zgodności na szkoleniach CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska >>> KLIKNIJ <<< lub pod numerem telefonu 61 830 81 81 >>> INFOLINIA ZNAK CE <<<.

Przykład poprawnej deklaracji zgodności WE (dyrektywa 2006/42/WE MD i dyrektywa 2004/108/WE EMC):

Błędy w deklaracjach zgodności WE

Błędy w deklaracjach zgodności WE

dla CE-maszyny.pl Monika Zawadzka