Archiwa Miesięczne: sierpień 2014

Szkolenia oznakowanie CE – KATOWICE

Szkolenia oznakowanie CE – KATOWICE – Hotel MONOPOL 5* – wrzesień 2014

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, od września rozpoczyna nowy sezon szkoleniowy. Pierwsze szkolenia zostaną zorganizowane w Hotelu MONOPOL ***** w Katowicach, następne szkolenia odbędą się w Warszawie (październik), Wrocławiu (listopad), Poznaniu (grudzień).

Szkolenia oznakowanie CE – KATOWICE

 • Temat szkolenia: Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń – dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE
 • Data: 18.09.2014
 • Miejsce: Katowice – Hotel MONOPOL***** ul. Dworcowa 5
 • Więcej informacji KLIKNIJ >>>

 

Szkolenia oznakowanie CE – KATOWICE

 • Temat szkolenia: Oznaczenie CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych
 • Data: 19.09.2014
 • Miejsce: Katowice – Hotel MONOPOL***** ul. Dworcowa 5
 • Więcej informacji KLIKNIJ >>>

 

Szkolenia oznakowanie CE – KATOWICE

 • Temat szkolenia: Oznaczenie CE zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • Data: 16.09.2014
 • Miejsce: Katowice – Hotel MONOPOL***** ul. Dworcowa 5
 • Więcej informacji KLIKNIJ >>>

 

Szkolenia oznakowanie CE – KATOWICE

 • Temat szkolenia: Podstawy oznakowania CE -szkolenie dla importerów i agencji celnych
 • Data: 17.09.2014
 • Miejsce: Katowice – Hotel MONOPOL***** ul. Dworcowa 5
 • Więcej informacji KLIKNIJ >>>
Szkolenia oznakowanie CE - KATOWICE

Szkolenia oznakowanie CE – KATOWICE

Następne szkolenia odbędą się:

 • 14-17.10.2014 WARSZAWA – więcej informacji tel. + 48 61 830 81 81
 • 18-21.11.2014 WROCŁAW – więcej informacji tel. + 48 61 830 81 81
 • 16-19.12.2014 POZNAŃ – więcej informacji tel. + 48 61 830 81 81

dla CE-maszyny.pl przygotowała Monika Zawadzka

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/42/WE

W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2014 pojawił się komunikat:

wykaz norm zharmonizowanych – 11.07.2014

 • 2014/C 220/01 – Commission communication in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

wykaz norm zharmonizowanych – 11.07.2014

 • 2014/C 220/01 – Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

POBIERZ Normy MD 2006_42_WE 11_07_2014 POBIERZ

który należy traktować jako nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/42/WE:

 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

 

Wykaz norm zharmonizowanych

Wykaz norm zharmonizowanych – 2006/42/WE

W wykazie pojawiły się nowe normy:

 • EN 415-10:2014 Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 10: Wymagania ogólne
 • EN 474-1:2006+A4:2013 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne
 • EN ISO 3691-5:2014 Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 5: Wózki jezdniowe ręczne
 • EN ISO 3691-6:2013 Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 6: Obciążenie i personel transportowy
 • EN 12312-4:2014 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część4: Pomosty wejściowe dla pasażerów
 • EN 12643:2014 Maszyny do robót ziemnych – Maszyny na kołach z ogumieniem – Wymagania dotyczące układu skrętu
 • EN 13120:2009+A1:2014 Zasłony wewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
 • EN ISO 13482:2014 Roboty i urządzenia robotowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące robotów nieprzemysłowych – Roboty do obsługi ludzi inne niż medyczne
 • EN 13524:2003+A2:2014 Maszyny do utrzymania dróg – Wymagania bezpieczeństwa
 • EN 14043:2014 Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań
 • EN 14044:2014 Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań
 • EN 15011:2011+A1:2014 Dźwignice – Suwnice pomostowe i bramowe
 • EN 16307-5:2013 Wózki jezdniowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych
 • EN 16307-6:2014 Wózki jezdniowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące obciążenia i personelu transportowego
 • EN 16327:2014 Sprzęt pożarniczy – Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPFPS) i urządze-nia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)

dla CE-Maszyny.pl przygotowała Monika Zawadzka