Europejska Informacja o Znaku CE

INFOLINIA EUROPEJSKIEJ INFORMACJI O ZNAKU CE

Potrzebujesz fachowej, rzetelnej informacji o oznakowaniu CE, skorzystaj z nowego dostępnego w Polsce narzędzia, którym jest Europejska Informacja o Znaku CE. Usługa udostępniona bezpłatnie przez główną instytucję wdrażającą oznaczenie CE i znak budowlany B na terenie RP, którą jest Centrum Certyfikacji CE – Polska. Jeśli masz pytania w sprawach: dyrektyw Nowego Podejścia, a w szczególności dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE, czy dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE; deklaracji zgodności WE; deklaracji właściwości użytkowych; krajowych deklaracji zgodności, norm zharmonizowanych, norm europejskich, norm krajowych, analizy ryzyka, jednostek notyfikowanych, laboratoriów, laboratoriów kompetentnych, instrukcji obsługi, tabliczek i etykiet znamionowych, skorzystaj z niżej wymienionego numeru:

kontakt:

Europejska Informacja o Znaku CE
telefon: + 48 61 830 81 81

godziny pracy: 8 : 45 – 15 : 45
dni: poniedziałek – piątek

Europejska Informacja o Znaku CE i Znaku Budowlanym B

Europejska Informacja o Znaku CE – INFOLINIA ZNAK CE

Europejski Punkt Konsultacyjny (Europejska Informacja o Znaku CE) w Rzeczpospolitej Polskiej, został oficjalnie powierzony CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, najbardziej renomowanej, najstarszej i profesjonalnej organizacji zajmującej się znakiem CE (oraz znakiem budowlanym B) na terenie środkowej Europy. Wyżej wymieniona INFOLINIA działa w dni robocze w godzinach od 8 : 45 – 15 : 45. Podstawowe odpowiedzi na temat dyrektyw Nowego Podejścia (procesów oceny zgodności) udzielane są bez jakichkolwiek opłat. Osoba korzystająca z usługi infolinii informacyjnej, ponosi jedynie koszt zwykłego połączenia krajowego (według stawek operatora). CECE-Polska zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi bez podania przyczyny.


Jeśli masz problemy techniczne ze stroną www.CE-maszyny.pl lub z infolinią informacyjną skontaktuj się z nami info@znak-CE.pl

Dodaj komentarz