Deklaracja zgodności UE – co to ?

Z dniem 20 kwietnia 2016 zmieniło się kilka dyrektywy Nowego Podejścia. Zmiany dotyczył między innymi dyrektyw bardzo mocno powiązanych z maszynami czyli dyrektywy EMC i LVD:

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE

Deklaracja zgodności UE zastąpiła dotychczasową Deklarację zgodności WE – wzór poniżej:

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń – EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY +48 61 830 81 81.

Dla CE-maszyny.pl Robert Hańcz