Archiwa Miesięczne: styczeń 2014

Oznakowanie CE – szkolenia CE – KATOWICE

 Już w lutym 2014, szkolenia z oznakowania CE w KATOWICACH. Szkolenia organizuje główna organizacja zajmująca sie oznakowaniem CE w Polsce. Więcej informacji poniżej:

 

20 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE)

 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

21 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE i znak budowlany B (szkolenie CPR – rozporządzenie 305/2011)

 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

18 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE

 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

19 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE podstawy

 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

Już w lutym 2014 kolejny cykl najbardziej renomowanych szkoleń z oznakowania CE odbędzie się w Katowicach, w sprzyjającym biznesowi Centrum Konferencyjnym Hotelu QUBUS**** przy ulicy Uniwersyteckiej 13. Szkolenia poprowadzą najlepsi specjaliści w dziedzinie kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, ludzie stojący na czele grup doradczych na co dzień realizujących procesy oceny zgodności, wieloletni praktycy, doradcy największych koncernów (sprawdź listę klientów – KLIKNIJ), współpracujący z ministerstwami, realizujący wdrożenia oznakowania CE w największych inwestycjach w Polsce i w Europie. Ponadto szkolenie CE-Polska to obszerne materiały w wersji papierowej, nośniki elektroniczne z niezbędnymi przepisami zasadniczymi, oraz bezpłatny dostęp do infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego.

oznakowanie CE szkolenia - Katowice 2014

oznakowanie CE – KATOWICE

dla portalu www.ce-maszyny.pl – Justyna Nowacka

 

 

Oznaczenie CE – Czy kable komputerowe muszą mieć oznaczenie CE ?

Bardzo często pytania związane z tematyką procesów oceny zgodności i z tematyką dyrektyw Nowego Podejścia (oznaczenie CE) skupiają na osprzęcie elektronicznym, a w szczególności na kablach i na zasilaczach do urządzeń takich jak: laptopy, smartphony, iphony, ipady, ipody, tablety, mp3, mp4 oraz kablach do sprzętu RTV itp.

Należy wyróżnić dwie podstawowe grupy produktów. Rozpoczniemy od zasilaczy. Zasilacze podłączone są z reguły do prądu 230 VAC. Oznacza to, że pracują w zakresie 50V do 1000V prądu przemiennego, a tym samym łapią się w zakres dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, zwanej dyrektywą LVD:

Dyrektywa niskonapięciowa LVD – 2006/95/WE (oznaczenie CE):

 • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089).

Dodatkowo nowoczesne zasilacze to zbiór elementów elektronicznych, które musza być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz muszą emitować zakłócenia elektromagnetyczne w bezpiecznych granicach. Oznacza to nieuniknioną konieczność zastosowania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, zwanej dyrektywą EMC:

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC – 2004/108/WE (oznaczenie CE):

 • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556).

I to tyle w temacie zasilaczy, wracamy do kabli.

Czy znak CE musi być na kablach ? oznaczenie CE na elektronice

Czy znak CE dotyczy kabli ?

Kable nie niosące napięcia z zakresy dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE oraz nie zaopatrzone w żadną elektronikę nie wymagają oznakowania CE. Wszelkiego rodzaju kable sieciowe (RJ-45), kable USB, HDMI, kable wideo, kable monitorowe (sygnałowe) nie wymagają oznaczenia CE. Natomiast kable zasilające podłączane do 230V jak najbardziej powinny być rozważane w kategorii dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE.

Należy pamiętać, że naniesienie oznakowania CE na wyroby niepodlegające, żadnej z dyrektyw Nowego Podejścia, może wiązać się z karą i koniecznością wycofania wyrobu z obrotu i użytku.

Dla www.ce-maszyny.pl Szymon Maliński -specjalista do spraw rozwoju rynku

Znak CE – Jak samodzielnie wdrożyć oznakowanie CE?

Wielu czytelników tego bloga zastanawia się zapewne, czy istnieje możliwość nadania oznakowania CE samodzielnie ? Czy można wdrożyć znak CE, bez jednostki notyfikowanej ? Jak sobie dać radę ze znakiem CE bez CE-Polska (główna instytucja wdrażająca kompleksowo oznakowanie CE w Polsce).

Na samym początku należy zdementować, często pojawiające się w internecie informacje, na temat zatrudnienia w procesach oceny zgodności strony trzeciej. Oczywiście istnienie grupa wyrobów gdzie strona trzecia, musi pomóc przedsiębiorcom, jednak ogromna grupa wyrobów jest w tak zwanym module A (samoocena producenta) lub systemie 4 (dla wyrobów objętych przepisami rozporządzenia 305/2011 CPR – wyroby budowlane) gdzie ze znakiem CE można dać sobie radę po skorzystaniu ze szkolenia:

STYCZEŃ 2014 – WARSZAWA – ZNAK CE

23/01/2014 – WARSZAWA – GOLDEN FLOOR PLAZA al. Jerozolimskie 123A

 • Szkolenie CE – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE)
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<<

24/01/2014 – WARSZAWA – GOLDEN FLOOR PLAZA al. Jerozolimskie 123A

 • Szkolenie CE – znak CE i znak budowlany B (CPR – rozporządzenie 305/2011)
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<<

21/01/2014 – WARSZAWA – GOLDEN FLOOR PLAZA al. Jerozolimskie 123A

 • Szkolenie CE – znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<<

22/01/2014 – WARSZAWA – GOLDEN FLOOR PLAZA al. Jerozolimskie 123A

Jak wdrożyć znak CE ?

Szkolenia Centrum Certyfikacji CECE-Polska – znak CE WARSZAWA

LUTY 2014 – KATOWICE – ZNAK CE

20/02/2014 – KATOWICE – Hotel QUBUS – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE)
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81

21/02/2014  – KATOWICE – Hotel QUBUS – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE i znak budowlany B (CPR – rozporządzenie 305/2011)
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81

18/02/2014  – KATOWICE – Hotel QUBUS – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81

19/02/2014  – KATOWICE – Hotel QUBUS – ul. Uniwersytecka 13

 • Szkolenie CE – znak CE – podstawy
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81
CE szkolenia - Katowice 2014

informacja o szkoleniach – znak CE – KATOWICE

MARZEC 2014 – POZNAŃ – OZNACZENIE CE

20/03/2014 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 2

 • Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE)
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81

21/03/2014  – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 2

 • Szkolenie – znak CE i znak budowlany B (CPR – rozporządzenie 305/2011)
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81

18/03/2014  – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 2

 • Szkolenie – znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81

19/03/2014  – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 2

 • Szkolenie – znak CE – podstawy
 • więcej informacji – zadzwoń 61 830 81 81

 

dla CE-maszyny.pl Monika Zawadzka – rzecznik prasowy CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska