Archiwa Miesięczne: październik 2013

Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla maszyn i urządzeń – 14 listopada 2013 – Lublin

Centrum Certyfikacji CE-Polska po raz kolejny organizuje swoje szkolenie w nowym miejscu. Tym razem, w dniu 14 listopada w godzinach od 9 do 17, szkolenie jest organizowane w hotelu Ilan**** przy ulicy Lubartowskiej 85. Szczegółowe informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem:

tel. +48 61 830 81 81 i adresem mailowym szkolenia@ce-polska.pl
lub   >>>KLIKNIJ <<<      http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

 

 

Redakcja CE-Maszyny.pl – Monika Zawadzka

Czy łyżki do koparek podlegają oznakowaniu CE (znak CE) ?

Klasyfikacja łyżek do koparek to stały problem certyfikacyjny osób wprowadzających do obrotu tego typu wyroby. Centrum Certyfikacji CE-Polska, jako najbardziej renomowana firma konsultingowa zajmująca się znakiem CE i dyrektywami Nowego Podejścia (w tym dyrektywą maszynową 2006/42/WE), jednoznacznie określa, że zwykłe łyżki do koparek (bez napędów), które nie zmieniają funkcji podstawowej maszyny lub nie powodują, że maszyna podstawowa pełni dodatkową nową funkcję, nie podlegają dyrektywie maszynowej 2006/42/WE a tym samym nie wymagają oznakowania CE.

Informacji udzielił Jędrzej Borowiak Centrum Certyfikacji CE-Polska tel. + 48 61 830 81 81

Zespół redakcyjny CE-Maszyny.pl – Anna Klepacka

Znak CE – nowe specjalistyczne blogi

W październiku powstały dwa nowe blogi dotyczące znaku CE:

  • CE-Budownictwo.pl – strona będzie poświęcona tematyce: rozporządzenia 305/2011 (rozporządzenie zmieniające dyrektywę 89/106/EWG), deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji zgodności WE, krajowej deklaracji zgodności, znaku CE i B dla wyrobów budowlanychce-budownictwo.pl
  • CE-Poradnik.pl – strona będzie poświęcona tematyce wdrażania postanowień dyrektyw Nowego Podejścia (przepisów zasadniczych), w szczególności dyrektywy budowlanej, dyrektywy maszynowej, dyrektywy niskonapięciowej, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywy R&TTE, dyrektyw medycznych, dyrektywy zabawkowej, dyrektywy środków ochrony indywidualnych,  norm zharmonizowanych (przepisów szczegółowych).ce-poradnik.pl

Informacje na stronach będą pochodziły od pracowników czołowych firm wdrażających oznaczenie CE w Polsce.

Szkolenia dotyczące oznakowania CE, pierwszy raz w Lubinie !

Lider wdrażania oznakowania CE i znaku budowlanego B, po raz pierwszy przeprowadza swoje szkolenia w LUBLINIE (listopad 2013). Szkolenia będą odbywała się w dniach:

  • 12.11.2013 – LUBLIN – Znak CE dla zabawek – więcej
  • 13.11.2013 – LUBLIN – Oznakowanie CE podstawy – więcej
  • 14.11.2013 – LUBLIN – Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń – więcej
  • 15.11.2013 – LUBLIN – Oznakowanie CE i znak B dla wyrobów budowlanych – więcej

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://www.znakB.pl/szkolenia-ce.html

Oznakowanie CE – nowy blog ekspercki CE-maszyny.pl

W dniu 10.10.2013 rozpoczyna działalność nowy blog ekspercki o nazwie CE-maszyny.pl. Blog będzie miejscem w sieci, w którym znajdziecie Państwo informacje na temat oznakowania CE dla maszyn i urządzeń. Autorzy artykułów będą skupiali Państwa uwagę na tematyce następujących dyrektyw Nowego Podejścia:

  • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (przepis zastąpił dyrektywę 98/37/WE);
  • dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (przepis zastąpił dyrektywę 73/23/EWG);
  • dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (przepis zastąpił dyrektywę 89/336/EWG).

Nasze artykuły będą dotyczyły problematyki dokumentacji technicznej na potrzeby oznakowania CE, deklaracji zgodności WE, badań wyrobów, analizy ryzyka, doboru odpowiednich norm, norm zharmonizowanych i dyrektyw.

Rzetelnych informacji na temat znakowania  CE, dostarczą pracownicy największych firm wdrażającej oznakowanie CE w Polsce.

 

Zachęcamy do śledzenia bloga.

Zespół

CE-maszyny.pl