Archiwa Miesięczne: kwiecień 2016

Kurs znak CE – Jak nadać samodzielnie znak CE ?

Kurs znak CE – Jak nadać samodzielnie znak CE ?

Czy wiesz, że 20 kwietnia 2016 nastąpiły zmiany w ośmiu dyrektywach Nowego Podejścia ? Czy wiesz jak samodzielnie nadać oznakowanie CE ? Potrzebujesz fachowej porady w sprawie procesów oceny zgodności ?

Po udanych cyklach szkoleniowych w Łodzi i Rzeszowie, CE – Polska zaprasza na szkolenia do TRÓJMIASTA, KIELC, WROCŁAWIA, WARSZAWY, CZĘSTOCHOWY i POZNANIA. Potrzebujesz zasięgnąć informacji szczegółowych o szkoleniach, ich programie lub dostępności miejsc zadzwoń 735 790 790.

Kurs znak CE  - GDAŃSK I KIELCE

Kurs znak CE – GDAŃSK I KIELCE

 

Kurs znak CE

Tytuł: Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE)


Kurs znak CE

Tytuł: Szkolenie znak CE i znak budowlany B (305/2011)


 

Kurs znak CE

Tytuł: Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych)


 

Kurs znak CE

Tytuł: Znak CE dla zabawek (2009/48/WE)

Dla CE-maszyny.pl Szymon Maliński

 

Deklaracja zgodności UE – co to ?

Z dniem 20 kwietnia 2016 zmieniło się kilka dyrektywy Nowego Podejścia. Zmiany dotyczył między innymi dyrektyw bardzo mocno powiązanych z maszynami czyli dyrektywy EMC i LVD:

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE

Deklaracja zgodności UE zastąpiła dotychczasową Deklarację zgodności WE – wzór poniżej:

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń – EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY +48 61 830 81 81.

Dla CE-maszyny.pl Robert Hańcz