Archiwa Miesięczne: luty 2015

Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla maszyn – marzec POZNAŃ

Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla maszyn – marzec POZNAŃ, kwiecień RZESZÓW, GDYNIA

 

Szkolenia dotyczące oznakowania CE, realizowane przez głównego partnera rynku środkowej europy czyli CENTRUM CERTYFIKACJI CECE, od początku roku ruszyły z nową siłą. Nowe materiały, zaktualizowane szkolenia, kompetentni trenerzy na co dzień stojący na czele grup doradczych, to stanowi o wysokim poziomie szkoleń. Mamy koniec lutego, a szkolenia CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska odbyły się między innymi w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach. Marzec 2015 przyniesie realizację pełnego cyklu szkoleniowego w POZNANIU, w kwietniu 2015 pełen cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany w GDYNI, ale firma zrealizuje także szkolenia dotyczące oznakowania CE dla maszyn i urządzeń oraz znaku budowlanego CE i B dla wyrobów budowlanych pierwszy raz w RZESZOWIE.

Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla maszyn i urządzeń:


Szkolenie dotyczące oznakowania CE wyrobów budowlanych:


Szkolenie z podstaw oznakowania CE:


Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla zabawek:

 

Interesują Cię szkolenia w innych terminach i lokalizacjach – zadzwoń 618 30 81 81

Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla maszyn

Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla maszyn

 

Dla blogu CE-Maszyny.pl przygotowała Judyta Nikke doradca do spraw oznakowania CE

Nowe dyrektywy po 20 kwietnia 2016

Od 20 kwietnia 2016 nastąpią zmiany w kilku ważnych dyrektywach. Szczegóły poniżej:

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) zastępuje dyrektywę 93/15/EWG
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zastępuje dyrektywę 94/9/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zastępuje dyrektywę 95/16/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, zastępuje dyrektywę 2004/22/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, zastępuje dyrektywę 2009/23/WE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, zastępuję dyrektywę 2009/105/WE

Stanowczo stwierdzamy, że na razie dyrektywy trzeba traktować jako zapowiedź, i działać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.