Archiwa Miesięczne: czerwiec 2014

Szkolenie znak CE w Warszawie – lipiec 2014 – ostatnie miejsca

Na stronie www.znak-ce.pl pojawiły się informacje o nowym cyklu szkoleń dotyczących oznakowania CE. CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska, zaprasza na jedno lub kilka szkoleń, które w dniach od 15 do 18 lipca odbędą się w WARSZAWIE w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza przy alejach Jerozolimskich 123 A.


Jeśli interesuje Ciebie problematyka znaku CE, dla maszyn i urządzeń, problematyka elektryki i elektroniki, wprowadzania do obrotu, sprowadzania wybierz szkolenie:

WARSZAWA 17 lipca 2014 – Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń

Więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< Szkolenie znak CE w Warszawie


Jeśli jesteś importerem przeróżnych wyrobów, pracujesz w agencji celnej, jesteś kupce, osobą od przetargów, zakupowcem wybierz szkolenie:

WARSZAWA 16 lipca 2014 – Szkolenie znak CE – podstawy

Więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< Szkolenie znak CE w Warszawie


Jeśli produkujesz lub importujesz, wprowadzasz do obrotu materiały budowlane: wybierz szkolenie:

WARSZAWA 18 lipca 2014 – Szkolenie znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych

Więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< Szkolenie znak CE w Warszawie


Jeśli sprowadzasz lub produkujesz zabawki wybierz szkolenie:

WARSZAWA 15 lipca 2014 – Szkolenie znak CE – zabawki (2009/48/WE)

Więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< Szkolenie znak CE w Warszawie

szkolenie znak CE w Warszawie - oznakowanie CE

szkolenie znak CE w Warszawie – Jak nadać znak CE ?

dla CE-maszyny.pl Szymon Maliński CECE-Polska

Czy import maszyny budowlanej bez oznakowania CE jest możliwy ?

Oznaczenie CE to komplet regulacji prawnych związanych z rynkiem europejskim,  a wyrażając się bardziej precyzyjnie, z tak zwanym Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), który stanowią kraje Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) wyłączając Szwajcarię. Każda maszyna budowlana podlegająca co najmniej pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE, musi być oznakowana znakiem CE, posiadać deklarację zgodności WE, instrukcję, odpowiednie oznaczenia itp.

Powstaje zatem pytanie czy wprowadzenie maszyny z poza EOG, która nie ma znaku CE i deklaracji zgodności WE jest możliwe ?

Odpowiedź na to pytanie będzie złożona, i będzie uzależniona od wielu czynników.

import maszyny a oznakowanie CE

import maszyny a znak CE

Import maszyny za porozumieniem z producentem lub upoważnionym przedstawicielem

Import maszyny budowlanej z poza EOG, nie oznaczonej znakiem CE jest możliwy w przypadku kiedy producent lub upoważniony przedstawiciel rozpoczna procedurę oceny zgodności i przeprowadzą badania. Taka sprawa wiąże się z kilkumiesięcznym przygotowaniem badań i dokumentacji oraz sporymi kosztami. Przy imporcie masowym (nie jednostkowym), działania mają szanse się zwrócić.

Import maszyny bliźniaczej do tych używanych na EOG

Import maszyny spoza rynku EOG nie oznaczonej znakiem CE, której odpowiedniki są na rynku EOG, też nie gwarantuje sukcesu. Większość producentów traktuje oznakowanie CE jako idealną barierę wejścia na rynek. Tym samym maszyny wprowadzone na rynki poza EOG, posiadają tabliczki znamionowe dedykowane danemu rynkowi (brak CE, brak deklaracji zgodności WE). Zwrócenie się do przedstawicielstwa firmy z prośbą o wydanie deklaracji zgodności WE i tabliczki znamionowej na sprzęt spotka się z reguły z odmową. Najczęstszym uzasadnieniem odmowy będzie zmiana techniczna w maszynie, która uniemożliwia nadanie oznakowania CE.

Samodzielny import maszyny

Jeśli importem zajmuje się firma niezależna, nie mająca powiązania z producentem, nie będąca upoważnionym przedstawicielem, przeprowadzenie dla niej procesu oceny zgodności jest trudne, a jeśli chodzi o maszynę jednostkową jest praktycznie niewykonalne (badania zniszczeniowe). Należy pamiętać, że proces oceny zgodności według przepisów to działania za które odpowiada upoważniony przedstawiciel albo producent. Jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest wzięcie na siebie obowiązków producenta. W takim przypadku należy pamiętać o odpowiednich zgodach producenta, ponieważ nie jesteśmy właścicielem myśli technicznej.

Masz więcej pytań:

Europejska Informacja o Znaku CE

>>> KLIKNIJ <<< lub >>> KLIKNIJ <<<

tel. +48 61 830 81 81

dla CE-maszyny.pl Monika N. CECE-Polska