Oznakowanie CE szkolenie

Oznakowanie CE szkolenie

Oznakowanie CE szkolenie

Szkolenie oznakowanie CE – maszyny i urządzenia 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE

TYTUŁ: Szkolenie dotyczące znaku CE dla maszyn i urządzeń. Szkolenie dotyczy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE

Szkolenie skierowane do producentów, importerów oraz dokonujących zmian w maszynach i urządzeniach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Szkolenie wskazuje jak wykonywać działania związane z procesem oceny zgodności samodzielnie. Chcesz wdrożyć znak CE, zapraszamy na szkolenie !

 

 Oznakowanie CE szkolenie

Oznakowanie CE szkolenie

Szkolenie oznakowanie CE – podstawy (wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia)

TYTUŁ: Szkolenia z podstaw oznaczenia CE (dyrektywy Nowego Podejścia). Szkolenie przeznaczone dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, dystrybutorów i dla przedstawicieli sieci handlowych

Szkolenie skierowane do producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli wyrobów podlegających pod dyrektywy Nowego Podejścia i wymagających przeprowadzenia procesu oceny zgodności (procedura oznakowania CE). Dodatkowo szkolenie idelanie nadaje się dla agencji celnych, urzędów celnych. Chcesz wiedzieć wszystko o znaku CE dla sprowadzanych / produkowanych wyrobów, zapraszamy na szkolenie !

Dodaj komentarz