KONTAKT

 

EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY

– oznakowanie CE – pomoc (znak CE) –

 

Polski oddział Europejskich Punktów Informacyjnych w sprawach znaku CE. Udzielamy informacji w sprawach: wprowadzenia do obrotu i do użytku wyrobów, dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy wymagające oznaczenia CE), oznakowania CE dla maszyn, oznaczenia CE dla elektroniki, oznakowania CE dla wyrobów niskonapięciowych, oznaczenia CE dla wyrobów budowlanych, oznaczenia CE CPR, oznaczenia CE MD, oznakowanie CE EMC, oznakowanie CE LVD, oznakowanie CE ATEX, oznakowanie CE PPE, oraz w sprawach deklaracji zgodności WE (deklaracja zgodności WE), deklaracji właściwości użytkowych, krajowa deklaracja zgodności.

godziny pracy:

  • od godziny 8 do 16
  • poniedziałek-piątek

 

kontakt:

  • telefon:   +48 61 830 81 81
  • fax:         +48 61 830 81 81
  • e-mail:    info@ce-polska.pl
oznakowanie CE i znak graficzny CE-Polska

oznakowanie CE

inne blogi informacyjne dotyczące znaku CE:

 

Europejski Punkt Konsultacyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi CENTRUM CERTYFIKACJI CE –  Polska. Wyżej wskazana infolinia informacyjna działa w dni robocze w godzinach od 8-16. Podstawowe odpowiedzi w tematach związanych z dyrektywami Nowego Podejścia udzielane są bezpłatnie. Użytkownik infolinii ponosi jedynie koszt zwykłego połączenia krajowego. CE-Polska zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi bez podania przyczyny.