Archiwa Miesięczne: maj 2014

Znakowanie CE – szkolenia – Kraków – czerwiec 2014

Nie wiesz jak nadać oznakowanie CE na swoje wyroby ? Nie wiesz jak przygotować odpowiednia dokumentację, nie wiesz jak wykonać badania, nie wiesz jak wystawić deklarację zgodności WE, to oznacza, że co najmniej jedno z wymienionych niżej szkoleń CE jest właśnie na Ciebie. CENTRUM CERTYFIKACJI CE-Polska prowadzi szkolenia z zakresu oznakowania CE od początku roku 2003.

Szkolenia znakowanie CE

Jeśli poszukujesz wiedzy z zakresu podstaw znaku CE, skorzystaj ze szkolenia:

 • szkolenie oznaczenie CE – KRAKÓW – 11.06.2014 – więcej
 • szkolenie oznaczenie CE – WARSZAWA – 16.07.2014
 • szkolenie oznaczenie CE – POZNAŃ – 20.08.2014
 • szkolenie oznaczenie CE – KATOWICE – 17.09.2014

Jeśli poszukujesz wiedzy z zakresu znaku CE dla maszyn i urządzeń, skorzystaj ze szkolenia:

 • szkolenie oznakowanie CE – KRAKÓW – 12.06.2014 – więcej
 • szkolenie oznakowanie CE – WARSZAWA – 17.07.2014
 • szkolenie oznakowanie CE – POZNAŃ – 21.08.2014
 • szkolenie oznakowanie CE – KATOWICE – 18.09.2014

Jeśli poszukujesz wiedzy z zakresu znaku CE i znaku budowlanego B, skorzystaj ze szkolenia:

 • szkolenie znak CE – KRAKÓW – 13.06.2014 – więcej
 • szkolenie znak CE – WARSZAWA – 18.07.2014
 • szkolenie znak CE – POZNAŃ – 22.08.2014
 • szkolenie znak CE – KATOWICE – 19.09.2014

Jeśli poszukujesz wiedzy z zakresu znaku CE dla zabawek, skorzystaj ze szkolenia:

 • szkolenie znakowanie CE – KRAKÓW – 10.06.2014 – więcej
 • szkolenie znakowanie CE – WARSZAWA – 15.07.2014
 • szkolenie znakowanie CE – POZNAŃ – 19.08.2014
 • szkolenie znakowanie CE – KATOWICE – 16.09.2014

 

dla CE-maszyny.pl – Monika Zawadzka – CE-Polska

Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy maszynowej (dyrektywa 2006/42/WE)

W dniu 11 kwietnia 2014 opublikowany został nowy Komunikat Komisji w sprawie norm zharmonizowanych dla dyrektywy:

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).
 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).

normy zharmonizowane 11.04.2014normy zharmonizowane sprostowanie z dnia 1 maja 2014

Tytuł  komunikatu (normy zharmonizowane):

 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) – 2014/C 110/02

Komunikat został w 1 maja 2014 sprostowany (normy zharmonizowane):

 • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) – 2014/C 133/03

Stosowanie aktualnych norm zharmonizowanych pozwala na domniemanie zgodności z dyrektywami Noego Podejścia. Jeśli macie Państwo pytania o normy zharmonizowane prosimy o kontakt telefoniczny +48 61 830 81 81

Informację przygotował – Szymon Maliński – www.ce-polska.plCENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska