Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy maszynowej (dyrektywa 2006/42/WE)

W dniu 11 kwietnia 2014 opublikowany został nowy Komunikat Komisji w sprawie norm zharmonizowanych dla dyrektywy:

  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).
  • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).

normy zharmonizowane 11.04.2014normy zharmonizowane sprostowanie z dnia 1 maja 2014

Tytuł  komunikatu (normy zharmonizowane):

  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) – 2014/C 110/02

Komunikat został w 1 maja 2014 sprostowany (normy zharmonizowane):

  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) – 2014/C 133/03

Stosowanie aktualnych norm zharmonizowanych pozwala na domniemanie zgodności z dyrektywami Noego Podejścia. Jeśli macie Państwo pytania o normy zharmonizowane prosimy o kontakt telefoniczny +48 61 830 81 81

Informację przygotował – Szymon Maliński – www.ce-polska.plCENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska