Archiwa Miesięczne: marzec 2016

Nowa dyrektywa LVD i EMC – nowe szkolenie maszynowe

Nowa dyrektywa LVD EMC – nowe szkolenie maszynowe

Nowa dyrektywa LVD EMC ! W dniu 20 kwietnia 2016 wchodzą  na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nowe dyrektywy Nowego Podejścia:

 • DYREKTYWA 2014/28/UE materiały wybuchowe do użytku cywilnego. Dyrektywa zastępuje przepis 93/15/EWG
 • DYREKTYWA 2014/29/UE proste zbiorniki ciśnieniowe. Dyrektywa zastępuję przepis 2009/105/WE
 • DYREKTYWA 2014/30/UE EMC kompatybilność elektromagnetyczna. Dyrektywa zastępuje przepis 2004/108/WE
 • DYREKTYWA 2014/31/UE wagi nieautomatyczne. Dyrektywa zastępuje przepis  2009/23/WE
 • DYREKTYWA 2014/32/UE przyrządy pomiarowe. Dyrektywa zastępuje przepis 2004/22/WE
 • DYREKTYWA 2014/33/UE dźwigi. Dyrektywa zastępuje przepis 95/16/WE
 • DYREKTYWA 2014/34/UE ATEX. Dyrektywa zastępuje przepis 94/9/WE
 • DYREKTYWA 2014/35/UE LVD wyroby niskonapięciowa. Dyrektywa zastępuje przepis 2006/95/WE

ZAPISZ SIĘ NA NOWE SZKOLENIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA CE, POZNAJ ZMIANY !!!

– ŁÓDŹ, RZESZÓW, GDAŃSK, KIELCE, WROCŁAW –


Nowa dyrektywa LVD EMC - nowe szkolenie maszynowe

Nowa dyrektywa LVD EMC – nowe szkolenie maszynowe

Szkolenia oznakowanie CE – nowe dyrektywy – Nowa dyrektywa LVD EMC !

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE i nowe EMC I LVD (2014/30/UE i 2014/35/UE)

 • 14.04.2016 ŁÓDŹ
 • 21.04.2016 RZESZÓW
 • 12.05.2016 GDAŃSK
 • 19.05.2016 KIELCE
 • 09.06.2016 WROCŁAW (chcesz szczegółów, zadzwoń +48 61 830 81 81)
 • Więcej informacji zadzwoń o szkoleniach ze znaku CE +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia oznakowanie CE – nowe dyrektywy – Nowa dyrektywa LVD EMC !

Szkolenie znak CE podstawy (importerzy, producenci, agencje celne)

 • 13.04.2016 ŁÓDŹ
 • 20.04.2016 RZESZÓW
 • 11.05.2016 GDAŃSK
 • 18.05.2016 KIELCE
 • 08.06.2016 WROCŁAW (chcesz szczegółów, zadzwoń +48 61 830 81 81)
 • Więcej informacji zadzwoń o szkoleniach ze znaku CE +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia oznakowanie CE – nowe dyrektywy

Szkolenie znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych (CPR 305/2011)

 • 15.04.2016 ŁÓDŹ
 • 22.04.2016 RZESZÓW
 • 13.05.2016 GDAŃSK
 • 20.05.2016 KIELCE
 • Więcej informacji zadzwoń o szkoleniach ze znaku CE +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia oznakowanie CE – nowe dyrektywy

Szkolenie znak CE dla zabawek. Dyrektywa 2009/48/WE

 • 12.04.2016 ŁÓDŹ
 • 10.05.2016 GDAŃSK
 • WROCŁAW 7.06.2016 (chcesz szczegółów, zadzwoń +48 61 830 81 81)
 • CZĘSTOCHOWA 12.07.2016 (chcesz szczegółów, zadzwoń +48 61 830 81 81)
 • Więcej informacji zadzwoń o szkoleniach ze znaku CE +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia organizuje lider rynkowy Centrum Certyfikacji CECE-Polska

Dla CE-maszyny.pl Jacek Janicki www.znak-CE.pl

Nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE, nowa dyrektywa EMC 2014/35/UE od 20.04.2016

Nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE, nowa dyrektywa EMC 2014/35/UE !

Nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE, nowa dyrektywa EMC 2014/35/UE to najważniejsze zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia, które w chodzą w dniu 20 kwietnia 2016. Potrzebujesz teksty przepisów kliknij w poniższe dyrektywy. Chcesz więcej informacji skontaktuj się z jednostką udzielającą informacji o znaku CE – INFOLINIA >>> kliknij <<<

Nowa dyrektywa LVD 2014_35_UE nowa dyrektywa EMC 2014_35_UE

Nowa dyrektywa LVD 2014_35_UE, nowa dyrektywa EMC 2014_35_UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) zastępuje dyrektywę 93/15/EWG ściągnij przepis 2014/28/UE 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, zastępuję dyrektywę 2009/105/WE – ściągnij przepis 2014/29/UE

Nowa dyrektywa EMC 2014/30/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE – ściągnij przepis 2014/30/UE

Nowa dyrektywa EMC 2014/30/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, zastępuje dyrektywę 2009/23/WE – ściągnij przepis 2014/31/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, zastępuje dyrektywę 2004/22/WE – ściagnij przepis 2014/32/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zastępuje dyrektywę 95/16/WE ściągnij dyrektywę 2014/33/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zastępuje dyrektywę 94/9/WE – ściągnij dyrektywę 2014/34/UE

Nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE !

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE – ściągnij dyrektywę 2014/35/UE

Nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE 1

Więcej informacji o dyrektywach udziela krajowy konsultant w sprawach oznakowania CE – Centrum Certyfikacji CECE-Polska.

Dla blog o znaku CE dla maszyn Jacek Janicki