Archiwa Miesięczne: marzec 2017

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu – Europejski Punkt Informacyjny o Znaku CE już w kwietniu organizuje cykl szkoleń dotyczących wdrażania oznakowania CE w stolicy podkarpacia w rzeszowskim superluksusowym pięciogwiazdkowym hotelu BRISTOL TRADITION AND LUXURY ***** oraz w stolicy wielkopolski w poznańskiej zabytkowej drukarni CONCORDIA DESIGN przy ulicy Zwierzynieckiej 3. Następne szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się w maju w Warszawie i Wrocławiu, w czerwcu w Szczecinie i Częstochowie a w lipcu w Łodzi. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami 61 830 81 81 lub 735 790 790 oraz można znaleźć je na stronie www.znak-CE.pl.

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenia ZNAK CE w RzeszowSzkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniuie i Poznaniu

 

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE – dyrektywa LVD, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – dyrektywa EMC)

 

 

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenie znak CE – podstawy. Szkolenie z podstaw oznakowania CE dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych i producentów. Wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia. Chcesz wiedzieć jak sprowadzić wyrób na Europejski Obszar Gospodarczy ? Przyjedź na szkolenie !

 

 

Szkolenia ZNAK CE w Rzeszowie i Poznaniu

Szkolenie znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych. Szkolenie dotyczy zmian związanych z rozporządzeń 305/2011 oraz zmian wprowadzonych po 1 stycznia 2017 przez Dz.U.16.1966. Chcesz wdrożyć znak CE lub znak B, chcesz poprawnie wystawić DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH lub KRAJOWĄ DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ? Zapraszamy na szkolenie

 

Szkolenia ZNAK CE w Poznaniu

Szkolenie znak CE dla zabawek (zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE). Szkolenie dla producentów, importerów i dystrybutorów zabawek.

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące szkoleń prosimy skorzystać z naszej infolinii +48 735 790 790.

 

Dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE. Oznakowanie sprzętu elektrycznego i oświetleniowego

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE. Oznakowanie sprzętu elektrycznego i oświetleniowego.

 

Trwałe oznakowanie wyrobu znakiem CE to konieczność nałożona przez dyrektywy Nowego Podejścia mówiące o oznakowaniu CE. Trwałość  jak i forma oznakowania to pojęcia umowne, jednak dobrze opisane w przepisach szczegółowych.

 

Patrząc zdroworozsądkowo każda forma oznakowania nie jest trwała, ponieważ tabliczkę znamionową można przypadkowo urwać w trakcie eksploatacji maszyny, oznaczenie wytłoczone może ulec zniszczeniu, a naklejka zerwaniu. Tak wiec jak wygląda ta niezrywalność / trwałość etykiety  / tabliczki znamionowej ?

 

W przypadku wyrobów elektrycznych sprawa jednoznacznie precyzowana jest w normach EN 60335-1 lub  np. EN 60598-1. Obie normy powołują się na prosty test. Test etykiet według wspomnianych norm to ich 15 sekundowe pocieranie najpierw zwilżona szmatką, następnie 15 sekundowe pocieranie benzyną lakową (benzyna lakowa stosowana w badaniu jest heksanowym rozpuszczalnikiem alifatycznym o maksymalnej zawartości związków aromatycznych 0,1 % objętości, wartości kauri-butanolu-29, początkowej temperaturze wrzenia około 65 °C, końcowej temperaturze destylacji około 69 °C i masie właściwej około 0,66 kg/l.). Po wykonaniu obu badań jeśli znakowanie jest wyraźne i czytelne, etykiety znamionowe nie uległy zdeformowaniu i nie można ich łatwo odjąć od sprzętu to oznacza to, że etykiety są TRWAŁE.

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

 

Źródło:

  • PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe — Część 1: Wymagania ogólne i badania

 

Dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński