Oznakowanie CE – nowy blog ekspercki CE-maszyny.pl

W dniu 10.10.2013 rozpoczyna działalność nowy blog ekspercki o nazwie CE-maszyny.pl. Blog będzie miejscem w sieci, w którym znajdziecie Państwo informacje na temat oznakowania CE dla maszyn i urządzeń. Autorzy artykułów będą skupiali Państwa uwagę na tematyce następujących dyrektyw Nowego Podejścia:

  • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (przepis zastąpił dyrektywę 98/37/WE);
  • dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (przepis zastąpił dyrektywę 73/23/EWG);
  • dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (przepis zastąpił dyrektywę 89/336/EWG).

Nasze artykuły będą dotyczyły problematyki dokumentacji technicznej na potrzeby oznakowania CE, deklaracji zgodności WE, badań wyrobów, analizy ryzyka, doboru odpowiednich norm, norm zharmonizowanych i dyrektyw.

Rzetelnych informacji na temat znakowania  CE, dostarczą pracownicy największych firm wdrażającej oznakowanie CE w Polsce.

 

Zachęcamy do śledzenia bloga.

Zespół

CE-maszyny.pl

Dodaj komentarz