Nowe dyrektywy i zamieszanie na rynku

Nowe dyrektywy i zamieszanie na rynku

 

W roku 2016 pojawiło się wiele nowych Dyrektyw Nowego Podejścia, mówiących o oznakowania CE. Zmiany 2016 dotyczyły również dwóch najbardziej popularnych dyrektyw czyli dyrektywy LVD (dyrektywa niskonapięciowa) i dyrektywy EMC (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej).

 

Dyrektywy :

  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE – ściągnij przepis 2014/30/UE
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE – ściągnij dyrektywę 2014/35/UE

 

Zmiana wywoła lawinę pytań:

Od kiedy należy stosować nową dyrektywy ?

Nowa dyrektywa obowiązuje od 20 kwietnia 2016.

 

Czy nie ma okresów przejściowych ?

Po 20 kwietnia 2016 trzeba spełniać wszystkie założenia nowych dyrektyw.

 

Czy można nadal wystawiać deklaracje zgodności WE ?

Po 20 kwietnia 2016 należy wystawiać deklarację zgodności UE

 

Co ze sprzętem wprowadzonym przed 20 kwietnia 2016 ?

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku sprzętu objętego poprzednią dyrektywą EM i LVD, wprowadzonego do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r.

 

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy CECE-Polska

CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE