Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE

Chcesz samodzielnie wdrożyć oznakowanie CE ? Chcesz wykonać proces oceny zgodności po niskich kosztach ? Skorzystaj z poniższych szkoleń, których celem jest przeprowadzenie procesu oceny zgodności (wdrożenie oznakowania CE) samodzielnie lub przy minimalnym udziale jednostek trzecich. Potrzebujesz szkolenia dotyczącego dyrektyw Nowego Podejścia, te informacje są właśnie dla Ciebie:

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, nowej dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

 • 26.01.2017 KRAKÓW
 • 09.02.2017 WARSZAWA
 • 23.02.2017 BYDGOSZCZ
 • 16.03.2017 GDAŃSK
 • 23.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce 
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące podstaw oznakowania CE dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, organów celnych , agencji celnych. Na szkoleniu zostaną opisane wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagają ce oznakowania CE.

 • 25.01.2017 KRAKÓW
 • 8.02.2017 WARSZAWA
 • 22.02.2017 BYDGOSZCZ
 • 5.03.2017 GDAŃSK
 • 22.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce 
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81

 

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE i znaku budowlanego B (deklaracja właściwości użytkowych – CPR – 305/2011, krajowa deklaracja właściwości użytkowych Dz.U.16.1966) – nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017

 • 27.01.2017 KRAKÓW
 • 10.02.2017 WARSZAWA
 • 24.02.2017 BYDGOSZCZ
 • 17.03.2017 GDAŃSK
 • 24.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81

 

 

Wdrożenie znaku CE – szkolenia CE 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE

 • 24.01.2017 KRAKÓW
 • 7.02.2017 WARSZAWA
 • 14.03.2017 GDAŃSK
 • 21.03.2017 KATOWICE
 • Dodatkowe informacje – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 61 830 81 81
Wdrożenie znaku CE – szkolenia

Wdrożenie znaku CE – szkolenia

Dla CE-maszyny.pl Justyna Nowacka