Znak CE – szkolenie WARSZAWA / SZCZECIN / KRAKÓW

Znak CE – szkolenie oznakowanie CE – WARSZAWA / SZCZECIN / KRAKÓW

Największa firma kompleksowo wdrażająca oznakowanie CE na rynku Europy środkowo-wschodniej organizuje w czerwcu dwa cykle szkoleniowe pierwszy między 16 a19 czerwca w Warszawie, drugi między 25 a 26 czerwca w Szczecinie. To ostatnie cykle szkoleń przed znacząca podwyżką. Informacje szczegółowe poniżej i na stronie organizatora www.CECE-Polska.pl lub www.znak-CE.pl

Znak CE - szkolenie

Znak CE – szkolenie

znak CE – szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa)

 • 18 czerwca 2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 25 czerwca 2015 SZCZECIN – hotel Novotel Centrum ul. 3 maja 31
 • 16 lipca 2015 KRAKÓW – hotel Novotel Kraków Centrum ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • 20 sierpnia 2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej – zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<


znak CE – szkolenie oznakowanie CE i znak B dla wyrobów budowlanych

Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego).- Rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe

 • 19 czerwca 2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 26 czerwca 2015 SZCZECIN – hotel Novotel Centrum ul. 3 maja 31
 • 17 lipca 2015 KRAKÓW – hotel Novotel Kraków Centrum ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • 21 sierpnia 2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej – zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<


znak CE – szkolenie oznakowanie CE podstawy – szkolenie dla importerów i agencji celnych

Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych

 • 17 czerwiec 2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 15 lipca 2015 KRAKÓW – hotel Novotel Kraków Centrum ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • 19 sierpnia 2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej – zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<


znak CE – szkolenie oznakowanie CE dla zabawek

Znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE

 • 16 czerwca 2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 18 sierpnia 2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej – zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<


dla www.CE-Maszyny.pl

Paweł Wasik