Archiwa Tagi: wyłączenia z dyrektywy 2006/42/WE

Klasyfikacja maszyn – co wyrzucono z zakresu dyrektywy maszynowej

Klasyfikacja maszyn cały czas stanowi dość duży problem dla producentów i importerów. Artykuł przywoła wyłączenia zawarte w dyrektywie 2006/42/WE. Zatem poniżej przegląd wyrobów wyłączonych spod dyrektywy maszynowej:

 • elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i dostarczone przez producenta oryginalnej maszyny;
 • urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki;
 • maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną;
 • broń, w tym broń palna;
 • środki transportu:(ciągniki rolnicze i leśne pojazdy silnikowe i ich przyczepy, pojazdy silnikowe przeznaczone wyłącznie do udziału w wyścigach; środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego, statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne)
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji;
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w laboratoriach (jednorazowe zastosowania);
 • górnicze urządzenia wyciągowe;
 • maszyny przeznaczone do przemieszczania artystów podczas przedstawień artystycznych;
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny w następujących dziedzinach, w stopniu, w jakim jest on objęty dyrektywą 2006/95/WE  (urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczone do użytku domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt informatyczny, maszyny biurowe powszechnego użytku, aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia, silniki elektryczne);
 • następujące rodzaje sprzętu elektrycznego wysokiego napięcia (aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza, transformatory)
 • z dyrektywy wyłączono także maszyny napędzane siłą ludzkich mięśni z wyjątkiem maszyn z funkcją podnoszenia
podnośnik samochodowy - źródło http://www.promoceny.pl/detail/jula-podnosnik-garazowy-2-t-199343/ z dnia 26 listopada 2016

podnośnik samochodowy – źródło http://www.promoceny.pl/detail/jula-podnosnik-garazowy-2-t-199343/ z dnia 26 listopada 2016

Masz pytania w sprawie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – zadzwoń na KRAJOWĄ INFOLINIĘ +48 61 830 81 81

dla CE-maszyny.pl Edward Popięcki