Archiwa Tagi: wykaz norm zharmonizowanych

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej – 15.01.2016

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej – 15.01.2016

W dniu 15 stycznia 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Tegoroczny wykaz norm zharmonizowanych wprowadza ponad 70 uaktualnień norm lub nowych norm.

 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
 • Commission communication in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

 

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy maszynowej – 15.01.2016

Wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE - 15 stycznia 2016

Wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE – 15 stycznia 2016

Poniżej kilkanaście norm, które pojawiły się poraz pierwszy (pierwsza publikacja):

EN 536:2015 Maszyny drogowe – Wytwórnie mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg – Wymagania bezpieczeństwa

EN 1459:1998+A3:2012 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

EN ISO 7199:2014 Implanty sercowo-naczyniowe i sztuczne narzą- dy – Wymienniki krew-gaz (oksygenatory) (ISO 7199:2009 + Amd 1:2012)

EN 13001-3-2:2014 Rowery – Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów – Część 7: Metody badań kół i obręczy

EN 13001-3-3:2014 Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie poprawności współpracy styku koło/szyna

EN 15059:2009+A1:2015 Maszyny do odśnieżania – Wymagania bezpieczeństwa

EN 15572:2015 Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej krawędzi

EN ISO 16119-4:2014 Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania środowiskowe i badania opryskiwaczy – Część 4: Opryskiwacze stałe i przewoźne (ISO 16119- 4:2014)

EN ISO 16230-1:2015 Ciągniki i maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo komponentów i systemów elektronicznych i systemów – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 16230-1:2015)

EN ISO 16231-2:2015 Maszyny rolnicze samobieżne – Ocena stateczności – Cześć 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania (ISO 16231-2:2015)

EN 16474:2015 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Prasy wulkanizujące opony – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

EN 16486:2014 Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu – Ubijarki – Wymagania bezpieczeństwa

EN 16500:2014 Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu – Pionowe prasy do belowania – Wymagania bezpieczeństwa

EN 60519-1:2015 Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej – Część 1: Wymagania ogólne IEC 60519-1:2015

EN 50636-2-107:2015 Bezpieczeństwo sprzętu do użytku domowego i podobnego – Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek – robotów do trawy zasilanych z akumulatorów IEC 60335-2-107:2012 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-23:2003 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 23: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji skóry lub włosów

EN 60335-2-95:2015 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych IEC 60335-2-95:2011 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-97:2006 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia IEC 60335-2-97:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-103:2015 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2- 103: Wymagania szczegółowe dotyczące napę- dów bram, drzwi i okien IEC 60335-2-103:2006 (Zmodyfikowana) + A1:2010 (Zmodyfikowana)

EN 61029-2-5:2011 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenoś- nych o napędzie elektrycznym – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taś- mowych IEC 61029-2-5:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001 (Zmodyfikowana)

Więcej informacji – INFOLINIA CE +48 61 830 81 81 lub na szkoleniach CE – Polska

Dla CE-Maszyny.pl Adrian Jankowski

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/42/WE

W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2014 pojawił się komunikat:

wykaz norm zharmonizowanych – 11.07.2014

 • 2014/C 220/01 – Commission communication in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

wykaz norm zharmonizowanych – 11.07.2014

 • 2014/C 220/01 – Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

POBIERZ Normy MD 2006_42_WE 11_07_2014 POBIERZ

który należy traktować jako nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/42/WE:

 • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

 

Wykaz norm zharmonizowanych

Wykaz norm zharmonizowanych – 2006/42/WE

W wykazie pojawiły się nowe normy:

 • EN 415-10:2014 Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 10: Wymagania ogólne
 • EN 474-1:2006+A4:2013 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne
 • EN ISO 3691-5:2014 Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 5: Wózki jezdniowe ręczne
 • EN ISO 3691-6:2013 Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 6: Obciążenie i personel transportowy
 • EN 12312-4:2014 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część4: Pomosty wejściowe dla pasażerów
 • EN 12643:2014 Maszyny do robót ziemnych – Maszyny na kołach z ogumieniem – Wymagania dotyczące układu skrętu
 • EN 13120:2009+A1:2014 Zasłony wewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
 • EN ISO 13482:2014 Roboty i urządzenia robotowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące robotów nieprzemysłowych – Roboty do obsługi ludzi inne niż medyczne
 • EN 13524:2003+A2:2014 Maszyny do utrzymania dróg – Wymagania bezpieczeństwa
 • EN 14043:2014 Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań
 • EN 14044:2014 Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań
 • EN 15011:2011+A1:2014 Dźwignice – Suwnice pomostowe i bramowe
 • EN 16307-5:2013 Wózki jezdniowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych
 • EN 16307-6:2014 Wózki jezdniowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące obciążenia i personelu transportowego
 • EN 16327:2014 Sprzęt pożarniczy – Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPFPS) i urządze-nia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)

dla CE-Maszyny.pl przygotowała Monika Zawadzka