Korzystanie z usług jednostek notyfikowanych w certyfikacji maszyn

Ogromna większość uczestników rynku zastanawia się kiedy, należy skorzystać z udziału jednostki notyfikowanej przy okazji podlegania maszyny dyrektywie 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) ?

Odpowiedź na to pytanie mimo wszystko jest bardzo prosta, przynajmniej tak uważa Monika Zawadzka z Centrum Certyfikacji CECE-Polska (lider wdrożeń oznakowania CE na terenie Europy Środkowo-Wschodniej).

Z jednostki notyfikowanej należy skorzystać kiedy mamy do czynienia z urządzeniami podlegającymi pod załącznik IV i V dyrektyw 2006/42/WE. Jeśli maszyny i urządzenia podlegają pod załącznik IV dyrektywy 2006/42/WE, i posiadają normę zharmonizowaną, z której producent w pełni skorzystał, wykazując zgodność, wtedy na mocy art.12 pkt 4, również nie trzeba korzystać z usług jednostek notyfikowanych.

Więcej informacji na temat oznakowania CE pod numerem infolinii +48 61 830 81 81 lub na specjalistycznym szkoleniu CE >>> KLIKNIJ !

Dla www.CE-maszyny.pl    –   S.C.