Czy drabiny wymagają oznakowania CE według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE ?

Bardzo często wymaga się od producentów drabin i pomostów oznakowania CE ? Czy takie działanie jest poprawne ?

 

Po pierwsze należy wyjść od definicji maszyny, która mówi że jest to zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

 

Drabina jak i pomost nie spełniają tej definicji. Jednak istnieje norma EN ISO 14122-2:2016 Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 2: Pomosty robocze i przejścia. Kiedy norma ma zastosowanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Norma ma zastosowanie do całości maszyny. Tym samym zakupienie gotowego pomostu, wymuszane na producencie całej maszyny, przeprowadzenie oceny zgodności. Nie zmienia to faktu że producent środka dostęp może, a nawet jest to wskazane, żeby działał zgodnie z wymienioną wyżej normą, jednak nie nadawał oznakowania CE, a działanie to zostawiał ostatecznemu producentowi kompletnej maszyny.