Archiwa Tagi: Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE. Oznakowanie sprzętu elektrycznego i oświetleniowego

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE. Oznakowanie sprzętu elektrycznego i oświetleniowego.

 

Trwałe oznakowanie wyrobu znakiem CE to konieczność nałożona przez dyrektywy Nowego Podejścia mówiące o oznakowaniu CE. Trwałość  jak i forma oznakowania to pojęcia umowne, jednak dobrze opisane w przepisach szczegółowych.

 

Patrząc zdroworozsądkowo każda forma oznakowania nie jest trwała, ponieważ tabliczkę znamionową można przypadkowo urwać w trakcie eksploatacji maszyny, oznaczenie wytłoczone może ulec zniszczeniu, a naklejka zerwaniu. Tak wiec jak wygląda ta niezrywalność / trwałość etykiety  / tabliczki znamionowej ?

 

W przypadku wyrobów elektrycznych sprawa jednoznacznie precyzowana jest w normach EN 60335-1 lub  np. EN 60598-1. Obie normy powołują się na prosty test. Test etykiet według wspomnianych norm to ich 15 sekundowe pocieranie najpierw zwilżona szmatką, następnie 15 sekundowe pocieranie benzyną lakową (benzyna lakowa stosowana w badaniu jest heksanowym rozpuszczalnikiem alifatycznym o maksymalnej zawartości związków aromatycznych 0,1 % objętości, wartości kauri-butanolu-29, początkowej temperaturze wrzenia około 65 °C, końcowej temperaturze destylacji około 69 °C i masie właściwej około 0,66 kg/l.). Po wykonaniu obu badań jeśli znakowanie jest wyraźne i czytelne, etykiety znamionowe nie uległy zdeformowaniu i nie można ich łatwo odjąć od sprzętu to oznacza to, że etykiety są TRWAŁE.

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

Trwale oznakowanie wyrobu znakiem CE

 

Źródło:

  • PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe — Część 1: Wymagania ogólne i badania

 

Dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński