Archiwa Tagi: szkolenie 2006/42/WE

Szkolenie 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE – lipiec KRAKÓW

Szkolenie 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE – lipiec KRAKÓW

 

Już 16 lipca 2016 w Krakowie w Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 o godzinie 9:00 zaczyna się szkolenie pod tytułem:

„Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa)”

Miejsce: KRAKÓW – NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo następujące dyrektywy Nowego Podejścia:

Dyrektywa maszynowa – MD 2006/42/WE

  • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.08.199.1228).

Wyroby niskonapięciowe

  • Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
  • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

Kompatybilność elektromagnetyczna

  • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
  • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej

Interesują Cię inne szkolenia <<< KLIKNIJ >>>

szkolenie 2006/42/WE

szkolenie 2006/42/WE

Dla www.CE-maszyny.pl Kamil Chorys

Szkolenie dotyczące oznakowania CE dla maszyn i urządzeń – 14 listopada 2013 – Lublin

Centrum Certyfikacji CE-Polska po raz kolejny organizuje swoje szkolenie w nowym miejscu. Tym razem, w dniu 14 listopada w godzinach od 9 do 17, szkolenie jest organizowane w hotelu Ilan**** przy ulicy Lubartowskiej 85. Szczegółowe informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem:

tel. +48 61 830 81 81 i adresem mailowym szkolenia@ce-polska.pl
lub   >>>KLIKNIJ <<<      http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

 

 

Redakcja CE-Maszyny.pl – Monika Zawadzka