Archiwa Tagi: Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2014/30/UE EMC

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2014/30/UE EMC

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2014/30/UE EMC

W dniu 12 sierpnia 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2014/30/UE (dyrektywa EMC, kompatybilność elektromagnetyczna):

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility – OJ C 293 of 12/08/2016
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej – OJ C 293 of 12/08/2016

Główne zmiany dotyczą:

 • EN 50121,
 • EN 50270,
 • EN 55014,
 • EN 55022,
 • EN 55024,
 • EN 55032,
 • EN 55103,
 • EN 60730,
 • EN 61439,
 • EN 62026,
 • EN 62135.

Więcej na temat dyrektywy EMC – http://www.ce-polska.pl/szkolenie—ce-dla-maszyn-i-urzadzen—dyrektywa:-maszynowa–niskonapieciowa–kompatybilnosc-elektromagnetyczna.html

Dla CE maszyny.pl Magdalena Wojtczak (Centrum Certyfikacji CECE-Polska)