Szkolenie ZNAKOWANIE CE – kalendarz 2019

Szkolenie znakowanie CE

Szkolenie znakowanie CE – Kalendarz szkoleń ZNAKOWANIE CE 2019 – Centrum Certyfikacji CECE – Polska, lider wdrozeń znaku CE, zaprasza na szkolenia. Najbliższe szkolenia odbędą się w Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Katowicach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat jakościszkoleń CECE-Polska – kliknij http://www.ce-polska.pl/ocena-szkolen-z-oznakowania-ce Chcesz zobaczyć co otrzymasz wraz ze szkoleniem – kliknij http://www.ce-polska.pl/cena-szkolenia-z-ce

Chcesz porozmawiać o oznakowaniu CE skorzystaj z jedynej infolinii informacyjnej w sprawach oznakowania CE – telefon +48 735 790 790.

Zapraszamy na szkolenia CE !

 

Szkolenie znakowanie CE – maszyny

 • Pełen tytuł szkolenia: Znak CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa).
 • Więcej informacji: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Więcej informacji: www.ce-polska.pl/szkolenie-ce-md
 • Terminy szkoleń CE:
 • 23 maja 2019 – SZCZECIN
 • 06 czerwca 2019 – POZNAŃ
 • 13 czerwca 2019 – RZESZÓW
 • 04 lipca 2019 – CZĘSTOCHOWA
 • 11 lipca 2019 – BYDGOSZCZ
 • 29 sierpnia 2019 – POZNAŃ
 • 12 września 2019 – KATOWICE

 

szkolenie znak CE

szkolenie znakowanie CE

 

POniżej wymieniono także inne szkolenia CECE-Polska:

 

Szkolenia znakowanie CE – podstawy

 • Pełen tytuł szkolenia: OZNACZENIE CE podstawy – Szkolenie dla importerów, producentów, agencji celnych, urzędów celnych
 • Więcej informacji: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Więcej informacji: www.ce-polska.pl/szkolenie-ce-pod
 • Terminy szkoleń CE:
 • 22 maja 2019 – SZCZECIN
 • 05 czerwca 2019 – POZNAŃ
 • 12 czerwca 2019 – RZESZÓW
 • 03 lipca 2019 – CZĘSTOCHOWA
 • 10 lipca 2019 – BYDGOSZCZ
 • 28 sierpnia 2019 – POZNAŃ
 • 11 września 2019 – KATOWICE

 

Szkolenie znakowanie CE i znak budowlany B – wyroby budowlane

 • Pełen tytuł szkolenia: Oznaczenie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu
  wyrobów budowlanych (CPR – rozporządzenie 305/2011) – NOWE PRZEPISY 2019
 • Więcej informacji: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Więcej informacji: www.ce-polska.pl/szkolenie-ce-cpr
 • Terminy szkoleń CE:
 • 24 maja 2019 – SZCZECIN
 • 07 czerwca 2019 – POZNAŃ
 • 14 czerwca 2019 – RZESZÓW
 • 05 lipca 2019 – CZĘSTOCHOWA
 • 12 lipca 2019 – BYDGOSZCZ
 • 30 sierpnia 2019 – POZNAŃ
 • 13 września 2019 – KATOWICE

 

Szkolenie znakowanie CE – zabawki

 • Pełen tytuł szkolenia: Oznaczenie CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE (normy PN-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3)
 • Więcej informacji: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Więcej informacji: www.ce-polska.pl/szkolenie-ce-toys
 • Terminy szkoleń CE:
 • 21 maja 2019 – SZCZECIN
 • 04 czerwca 2019 – POZNAŃ
 • 11 czerwca 2019 – RZESZÓW
 • 02 lipca 2019 – CZĘSTOCHOWA
 • 09 lipca 2019 – BYDGOSZCZ
 • 27 sierpnia 2019 – POZNAŃ
 • 10 września 2019 – CE  KATOWICE

 

 

Zapraszamy na szkolenia znakowanie CE

Poza szkoleniami CECE-Polska wykonuje kompleksowe procedury oceny zgodności. Ważną dzialnością firmy jest także doradzwo w zakresie oznakowania CE.

 

 

Dla www.ce-poradnik.pl

Magdalena Wojtczak

Centrum Certyfikacji

CECE – Polska